Cases med betonanvendelser

Her kan du finde en liste over cases med Formtex®.

Havneanlæg

Nedbrydningen af betonen i marineanlæg - særligt i den såkaldte "splash zone" (overgangszonen fra vand til luft) - accelereres af aggressive påvirkninger, som saltvand, høje temperaturer og øget CO2 i luften.

Formtex® tilbyder en glat, tæt og stærk betondækning, der markant forsinker betonens nedbrydning og derved forlænger anlæggets levetid.

Download business cases:
Containerterminal 9 i Hong Kong
Containerterminal, fase III i Yantin i Kina
Containerterminal i Shekou i Kina

Concrete_Marine structures
Concrete_Bridges and Tunnels

Broer og veje

Broer, tunneler og andre vejanlæg udsættes dagligt for hårde miljøpåvirkninger.

Beton til byggeri og anlæg svækkes som følge af afisning med salt samt frost/tø påvirkninger. Beton påvirkes også aggressivt af saltvand, høje temperaturer og øget CO2 i luften.

Formtex® CPF-liner styrker betonfladen og sikrer derved konstruktionerne maksimal levetid.

Download business cases:
Broværn i Schweiz
Lot 1D - jernbaneanlægget TGV Méditerranée i Frankrig
Hangzhoubugtbroen i Kina
Sheikh Jabar Al Ahmad-broen i Kuwait

Concrete Bridge Kuwait

Case - Bro i Kuwait

Kuwait City og Shubiya New Town, Kuwait
Sheikh Jabar Al Ahmad-broen

Læs mere

Drikkevandstanke

Formtex® eliminerer behovet for kemiske slipmidler og giver en tæt og slidstærk betonoverflade, der reducerer risikoen for mikrobiologisk vækst og samtidig letter rengøringen.

Formtex® forstærker betonstrukturen og øger dermed den samlede konstruktions holdbarhed, da dugen gør betonens overflade glat og fri for huller og dermed ikke modtagelig for forurening fra mikroorganismer, der ellers vokser i hulrum og får næring fra rester af slipmidler.

Download business cases:
Drikkevandstank i Chemnitz
Regnvandstank i Günzburg
Chai Wan Ferskvandsbassinet i Hong Kong

Concrete_Drinking water tank in Chemnitz
Concrete_Sewage work in Großglattbach

Spildevandsanlæg og bundfældningstanke

Den kemiske og mekaniske modstand i betonstrukturer i spildevandsanlæg og bundfældningstanke er afgørende.

Betonfladen, som er i konstant kontakt med spildevand, skal kunne modstå indtrængning af aggressive stoffer og kunne holde til højtryksrensning.

Download business case:
Kloakanlæg i Großglattbach

Kontakt

Find kontaktperson

Vælg jeres region eller land for at finde en lokal kontaktperson, som kan besvare spørgsmål vedrørende anvendelsesmuligheder for beton.

PRODUKT

Icon_Concrete_blue

FORMTEX®

Forlæng betonkonstruktioners levetid med Formtex®

Formtex® dræner overskydende vand og luft og skaber dermed et tæt og holdbart betondæklag uden lufthuller. Resultatet er en øget modstand mod nedbrydning som følge af indtrængende klorid, vand, kuldioxid og frost/tø.

Læs mere