Ofte stillede spørgsmål

Se svarene på nogle af de oftest stillede spørgsmål til Formtex®

FAQ

De oftest stillede spørgsmål til Formtex®

Sp.: Hvor mange gange kan Formtex® anvendes?

Formtex® kan anvendes to gange med samme reduktion af vand/cement-forholdet i dæklaget. Det forudsætter lineren ikke er tilstoppet af cementpartikler eller skadet.

Sp.: Kræver det en længere ventetid end normalt, før jeg fjerner forskallingen, når jeg støber på Formtex®?

Det er ikke nødvendigt at vente længere end normalt, før forskallingen fjernes, men det kan forbedre resultatet. Formtex® absorberer og fastholder vand, som resulterer i en forbedret hærdning.

Sp.: Hvilken type overflade får jeg ved støbning på Formtex®?

Den grundlæggende funktion ved Formtex® er at dræne overskydende vand og luft fra betonoverfladen.

Resultat

  • En tæt og ensartet overflade med få eller ingen luftlommer
  • Et lavt vand/cement-forhold giver en mørkere overflade - eventuelt med en smule mere farvevariation. Overfladen vil fremstå uændret i længere tid, da betonens nedbrydning forsinkes og ikke angribes af mos i samme grad.


Bemærk

  • Det hydrostatiske tryk varierer med forskallingshøjden og kan medføre farveforskelle. Konstruktionens bund er mørkere end toppen.
Sp.: Kan jeg anvende enhver betonblanding ved støbning på Formtex®?

Ja, Formtex® dræner vand fra enhver betontype. De drænede mængder afhænger af vand/cement-forholdet i betonblandingen. Jo højere vand/cement-forholdet i betonen er, desto større er mængden, der drænes. Uanset betonens v/c-forhold vil forholdet i den færdige betonflade være lavere, når der støbes på Formtex®. Det anbefales at udføre test hvis betonen indeholder microsilica, da det kan føre til vedhæftning af CPF lineren.

Sp.: Hvorfor skal betonen drænes til et lavere vand/cement-forhold?

Ved valg af vand/cement-forholdet er der mange faktorer, der skal overvejes. Jo højere vand/cement forhold jo bedre bearbejdelighed. Dog giver et højere vand/cement forhold mindre holdbar beton.

Den logiske løsning er derfor at fore forskallingen med Formtex®, der bortdræner overskydende vand og luft fra betonens overflade og resulterer i en stærkt og meget tæt betonoverflade, netop hvor det er mest vigtigt.

Sp.: Hvordan fastslår jeg, at den ønskede virkning er opnået?

Synligt drænvand må komme et sted fra! Laboratorieundersøgelser har vist, at vand drænes fra de første 20-30 mm af betondækningen. Vand/cement-forholdet stiger med dybden til betonens oprindelige forhold. Den øgede overfladestyrke kan måles med en Schmidt-hammer.

Sp.: Hvordan ser drænvandet ud? Indeholder vandet cementpartikler?

Det drænede vand er klart og gulligt afhængigt af anvendte iblandinger. Formtex® er designet med porestørrelser, der tilbageholder cementpartikler, men tillader vand og luft at passere og dermed at dræne bort.

Sp.: Kan jeg anvende Formtex® ved støbning af vertikale og horisontale konstruktioner?

Det hydrostatiske tryk presser overskydende vand ud gennem Formtex®-filteret. Formtex® dræner derfor betydelige mængder af vand både ved vertikal støbning, støbning på skrå og støbning på bunden af horisontale konstruktioner.

Fandt du ikke svaret på dit spørgsmål?

Du er velkommen til at sende dit spørgsmål til vores betonekspert. Han vil besvare det så hurtigt som muligt.

Mikael Møller
Business Manager
Fibertex Denmark
Icon_Concrete_blue

Formtex®

Forlæng betonkonstruktioners levetid med Formtex®

Formtex® dræner overskydende vand og luft og skaber dermed et tæt og holdbart betondæklag uden lufthuller. Resultatet er en øget modstand mod nedbrydning som følge af indtrængende klorid, vand, kuldioxid og frost/tø.

Læs mere