Fibertex stræber mod bæredygtighed inden for geotekstiler

Sustainability

Fibertex har sat sig for at producere, anvende og kassere plastprodukter med det formål at øge de økonomiske fordele ved en mere holistisk tilgang til fremstilling uden at gøre unødig skade på miljøet. Vi gør dette, fordi vi brænder for at beskytte vores verden.

Det er vigtigt for Fibertex, at vores produkter og løsninger indeholder ægte miljøfordele i forhold til skadelige alternativer.

Vi tilbyder gennemsigtighed omkring dette i form af vores miljøvaredeklarationer eller EPD'er til vores forbrugere i byggesektoren. Vi arbejder desuden på omvendt logistik og designer med bæredygtighed for øje for at minimere plastaffald ved kilden, samtidig med at vi opnår økonomiske, miljømæssige og sociale fordele. Vi overholder standarderne i REACH-forordningen om at begrænse stoffer, der udgør en risiko for miljøet og vores sundhed.

Vi er bekymrede for de ødelæggende risici, som mikroplast udgør for organismer. Vi ved, hvor vigtigt det er, at hver enkelt af os spiller vores rolle i at reducere affald, spild og forurening, så vi bedre kan beskytte vores klode. Hos Fibertex overvåger og minimerer vi spild af plastpiller. Vi har en politik for genanvendelse af polymerer, og vi indkøber yderligere betydelige mængder af genbrugsråmaterialer.

Vi deltager aktivt i udviklingen af ​​alternative biobaserede råmaterialer med lignende egenskaber og fordele som traditionel plast, men med en lavere miljøbelastning.

Vores produktionspolitik, som er baseret på en miljøvenlig strategi, reducerer desuden produktionsomkostningerne, og det kommer også vores kunder til gode, samtidig med at det forhindrer skade på miljøet.

Vi bekymrer os om bevarelsen af ​​mennesker og vores miljøs bæredygtighed. Vi stræber mod at gøre livet bedre for alle i en verden i konstant forandring. Med vores unikke og højtydende geotekstiler, teknologisk kompetence og måldrevne medarbejdere spiller vi en aktiv rolle i at beskytte vores miljø.

Fibertex Geotextiles faces Sustainability

4 LCA case studies

Road Filter Layer

Road Filter Layer

Road Foundation Stabilisation

Road Foundation Stabilisation

Landfill construction

Landfill Construction

Slope Retention

Slope Retention

Ecovadis CSR rating

EcoVadis
Corporate Social Responsibility

EcoVadis CSR Rating
 


EcoVadis Rating

English