BioWeedControl

Biologisk nedbrydelig ukrudtsdug

BioWeedControl
 • Reducerer ukrudtsdannelse på skråninger, under hække og i havebede
 • Dugen er biologisk nedbrydelig i kontakt med jord
 • Ingen grund til at dække med flis eller grus
 • Vand, luft og næringsstoffer kan trænge igennem dugen
 • Hurtig og nem lægning

Ukrudtsdugene Fibertex WeedControl® holder besværligt ukrudt som senegræs, padderok, skvalderkål og mælkebøtte nede.

Ved anvendelse på skråninger og i forbindelse med beplantning af hække og havebede, hvor der er et midlertidigt behov for ukrudtsbekæmpelse, er en biologisk nedbrydelig* ukrudtsdug et bedre alternativ, da den nedbrydes hurtigere end traditionelle ukrudtsduge.

WeedControl

* Fibertex BioWeedControl nedbrydes meget hurtigere sammenlignet med almindelige polyesterprodukter. Hastigheden, hvormed den biologiske nedbrydning sker, afhænger af miljøforhold. Den biologiske nedbrydningsproces aktiveres, når produktet kommer i kontakt med jorden. Fibertex BioWeedControl nedbrydes biologisk til naturlige komponenter. Produktet er simpehthen udviklet således, at det i sidste ende nedbrydes til komponenter, der er naturligt forekomne i naturen.

PRODUKTOVERSIGT

Produkt

RULLEDIMENSIONRULLEMÆNGDEVÆGT
Fibertex BioWeedControl1 m x 15 m15 m2110 g/m2

Installationsvejledning

Home and Garden - Installation BioWeedControl


BioWeedControl forhindrer sollys i at trænge ned til ukrudtet.
Dette hæmmer fotosyntesen, hvilket gør, at ukrudtet dør.

 • Fjern alt ukrudt.
 • Riv jorden og fjern sten og knolde, så dugen får et plant underlag.
 • Rul dugen ud og fæstn den med sten eller pløkker. Ved udlægning af flere baner skal banerne overlappe med ca. 20 cm.
 • Marker et kryds på dugen, hvor planten skal stå.
 • Klip krydset i en størrelse, der passer til plantens rod.
 • Grav et hul, plant planten og tryk dugens flige tilbage tæt om planten.

Kontakt

Find kontaktperson

Vælg jeres region eller land for at finde en lokal kontaktperson, som kan besvare spørgsmål vedrørende home and garden anvendelsesmuligheder.