EnviTex Oil

EnviTex Oil car

Fibertex EnviTex Oil – en innovativ og bæredygtig løsning til at beskytte grundvand mod oliespild

I vores travle verden har væksten i vores olieforbrug resulteret i større koncentrationer af olierester i jord og grundvand blandt andet på grund af lækager og udslip fra olietanke, lastbiler og biler.

Da olierester besidder giftige egenskaber, der er skadelige for plante- og dyreliv, er det blevet stadig vigtigere at minimere virkningerne af oliespild.

EnviTex Oil gas station

Løsningen

Fibertex’ løsning på forurening med olierester er bioremediering, som gør brug af naturlige mikroorganismer, der er omkostningseffektive sammenlignet med konventionelle fysiske og kemiske behandlinger.

EnviTex Oil tilbageholder olierester og fremmer den biologiske nedbrydning. At fastholde og opkoncentrere olien forbedrer miljøet for naturlige mikrober og øger dermed nedbrydningshastigheden, hvilket minimerer risikoen for forurening af grundvand og drænvand.

Bæredygtige fordele ved EnviTex Oil

  • Et miljøvenligt, holdbart, vedligeholdelsesfrit geotekstil, specielt designet til at tilbageholde olierester
  • Effektiv separering og filtrering mellem jordlag
  • Renser overfladevand, når det infiltrerer jorden
  • Gendanner rent vand til naturen
  • Beskytter vores økosystem mod forurening
EnviTex Oil parking place
EnviTex Oil

Hvad er EnviTex Oil?

EnviTex Oil er et porøs flerkomponent geotekstil, fremstillet af optimerede polypropylen fibre, der fungerer som et effektiv filter og adskiller olie og andre olierester fra vand, der passerer gennem geotekstilet. De andre komponenter øger den mikrobielle vækst og sikrer fugtighed, som mikroberne har brug for. 

EnviTex Oil har de samme funktioner som et Fibertex geotekstil til filtrering og separation.

EnviTex Oil

EnviTex oil i drænsystemer

EnviTex Oil kan også anvendes i drænsystemer som olieskimmer, hvis forureningen ovestiger nedbrydningskapaciteten. Det oliemættede filter muliggør opsamling og genanvendelse.

Værditilbud

EnviTex Oil består af fine fibre der effektivt adsorberer en meget høj mængde olierester fra passerende vand. Geotekstilet er behandlet med en avanceret overfladebehandling, der frigiver føde til jordens naturlige mikroorganismer og booster væksten.
Geotekstilets struktur og materialesammensætning er designet til at forbedre mikroorganismernes adgang til fugt og ilt, hvilket muliggør en totalnedbrydning af oliekulbrinter på op til 200 ml/m2 pr. år*).
Test udført af uafhængige laboratorier dokumenterer en markedsledende olieabsorptionskapacitet.

*) Målt i et laboratorium på olieforurenet jord med et bakteriekonsortium taget direkte fra det øverste jordlag. 

Anvendelser for EnviTex Oil

EnviTex Oil er designet til brug under parkeringspladser, veje og motorveje, garager, lufthavne, jernbaner, byggepladser og tankstationer.

RELEVANTE BROCHURER

EnviTex Oil

EnviTex Oil brochure

Vælg sprog for at downloade

Find kontaktperson

Vælg jeres region eller land for at finde en lokal kontaktperson, som kan besvare spørgsmål vedrørende anvendelsesmuligheder for geotekstiler.