Betonanvendelser

Formtex® anbefales til betonkonstruktioner i aggressivt miljø. Formtex® er udviklet af Fibertex til at forbedre holdbarheden af betonkonstruktioner, øge levetiden og reducere de samlede omkostninger.

Hovedanvendelserne for Formtex® er in-situ beton til aggressivt miljø som marineanlæg, broer, tunneller, drikkevandstanke, spildevandsanlæg og bundfældningstanke.

Concrete_Marine structures

Havneanlæg

Nedbrydningen af beton i marineanlæg accelereres af mekanisk slid fra bølger og vandets indhold af salt.

Formtex® giver et tættere og stærkere betondæklag, der er fri for luftlommer - hvilket markant forlænger anlæggets levetid.

Concrete_Bridge

Broer og veje

Broer, tunneler og andre vejanlæg udsættes dagligt for hårde miljøpåvirkninger.

Beton til vejanlæg svækkes som følge af salt fra afisning, øget CO2 påvirkning samt frost/tø påvirkninger. Nedbrydningsprocesserne øges desuden med højere temperaturer.

Formtex® CPF-liner styrker betonoverfladen og sikrer derved byggerier og anlæg en markant længere levetid, og nedbringer vedligeholdelsesomkostninger.

Drikkevandstanke

I drikkevandstanke er betonens mekaniske holdbarhed essentiel, da betonfladen udsættes for øget slid fra regelmæssig højtryksrensning.

Formtex® CFP-liner efterlader en glat og slidstærk betonflade, der er let at rengøre, fjerner behovet for slipmidler samt reducerer biologisk vækst. Produktet er godkendt og certificeret i overensstemmelse med tyske krav til betonanlæg til drikkevandsanvendelse.

Concrete_Drinking water tanks

Spildevandsanlæg og bundfældningstanke

Den kemiske og mekaniske modstand i betonstrukturer i spildevands- anlæg og bundfældningstanke er afgørende.

Betonfladen, som er i konstant kontakt med spildevand, skal kunne modstå indtrængning af aggressive stoffer og kunne tåle højtryksrensning.

Concrete_Sewage work in Großglattbach

Kontakt

Find kontaktperson

Vælg jeres region eller land for at finde en lokal kontaktperson, som kan besvare spørgsmål vedrørende anvendelsesmuligheder for beton.