Bæredygtighed

Sustainability

Langsigtet ansvarlighed

Vi ønsker at gå forrest og drive bæredygtigheds- dagsordenen i vores branche. Bæredygtighed ligger dybt i vores DNA og har været helt grundlæggende for virksomhedens udvikling. Vi har en global organisation, hvor vi er tæt på kunderne med state-of-the-art teknologi og moderne produktionsfaciliteter, der fremstiller værdiskabende materialer samtidig med vi målrettet arbejder på at reducere vores drivhusgasemissioner. Vi beskytter miljøet ved at benytte bæredygtige procedurer i hele virksomheden og i alle lokalsamfund.

Vi investerer betydeligt i vores globale produktions- platforme for at øge vores kapacitet og kompetencer. Vi tilbyder next level, bæredygtige produktegenskaber, så vores kunder kan udvikle værdiskabende og bæredygtige løsninger, der forbedrer folks livskvalitet.

Jørgen Bech Madsen
CEO, Fibertex Nonwovens

Fibertex Nonwovens 2030-ambition

Fibertex bæredygtighedsmål 2030

SCHOUW & CO. GROUP ESG rapport 

Schouw & Co. koncernens ESG rapport med fokus på miljømæssige forhold, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold.

ESG rapport

Fibertex Nonwovens ESG rapport

Fibertex Nonwovens ESG rapport med fokus på miljømæssige forhold, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold.

ESG rapport

ECOVADIS CSR RATING

EcoVadis
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ECOVADIS CSR RATING

 

EcoVadis Rating

English