SPECIALLØSNINGER

Anvendelser for Fibertex geotekstiler

Fibertex geotekstiler egner sig til alle bygge- og anlægsarbejder som trafikanlæg, terrænanlæg, dræning/filtrering, vandbygning, deponeringsanlæg, jernbaner, grønne tage, kystsikring og afvanding.

LCA studier viser, at anvendelsen af geotekstiler i anlægsarbejder giver væsentligt reduceret ressourceforbrug og CO2 belastning.

Trafikanlæg

Fibertex tilbyder et bredt sortiment af geotekstiler til anlæg og vedligeholdelse af veje. Geotekstilerne sikrer pålidelig filtrering og separation, der forhindrer sammenblanding af lag og finkornede partikler. Dette resulterer i en forbedret bæreevne og dermed en væsentlig forøgelse af vejens levetid.

Læs mere

Applications - Road works - Permanent roads

Anlæg og byggeri

Fibertex geotekstiler spiller en vigtig rolle i byggeri og anlægsarbejde.

Læs mere

Applications - Construction - Concrete floors

Terrænanlæg

Fibertex geotekstiler bruges i terrænanlæg, sportspladser, volde, grøfter samt skråninger. Vores geotekstiler sikrer bedre og mere stabile konstruktioner med øget bæreevne og mindre lagtykkelse. De anvendes også til sikring af syntetiske membraner og rør.

Læs mere

Applications - Ground systems - Pipes and trenches

Filter- og drænsystemer

Fibertex geotekstiler anvendes ved anlæg af drænrør, overfladedræn, drænrender og bygningsdræn.   

De permeable geotekstiler danner et effektivt og holdbart dræn uden risiko for tilstopning.

Læs mere

Applications - Drainage/Filtration - Surface drains

Vandbygning

Fibertex geotekstiler anbefales til havnekonstruktioner, kunstige søer, dæmninger, flodbredder og kanaler samt bassiner. De er udviklet til at forhindre erosion.

Læs mere

Applications - Hydraulic works - Costal protection

Affaldsdeponier

Fibertex geotekstiler til affaldsdepoter og bassiner bruges på begge sider af den vandtætte membran for at sikre denne mod punktering.

Læs mere

Applications - Landfills - Bottom layers

Jernbaner

Fibertex geotekstiler anvendes til at stabilisere fundamentet ved jernbaneanlæg, så det bedre er i stand til at modstå de dynamiske belastninger fra togs høje hastigheder og vægt.

Læs mere

Applications - Road works - Railways

Grønne tage

Fibertex geotekstiler fungerer som separationslag, som mekanisk beskyttelse af tagmembraner mod punktering og som beskyttende filter for eventuelle drænlag.

 

Applications - Construction - Roof gardens

Kystsikring

Fibertex tilbyder den perfekte løsning til sikring mod erosion for kyster, bredder, floder og havne, til klitfornyelse samt til kunstige rev og nødsituationer ved oversvømmelser.

Læs mere

Applications - Hydraulic works - Costal protection

Afvanding

Fibertex geotekstilsække er udviklet til brug ved kystsikring og på stedet ved slamafvanding. De robuste geosække tilbyder en effektiv og prisvenlig løsning.

Applications - Hydraulic works - Dewatering

Kontakt

Find kontaktperson

Vælg jeres region eller land for at finde en lokal kontaktperson, som kan besvare spørgsmål vedrørende geosyntetiske anvendelsesmuligheder.

Icon_Geotextiles_blue

Produktanvendelsesguide

Produktnøglen hjælper dig til at vælge det rigtige produkt til din opgave.

Download produktnøglen