Politikker

Fibertex kvalitetspolitik

Fibertex Nonwovens vil være den foretrukne leverandør af nonwovens til industrielle og tekniske anvendelser indenfor vores kerneområder ved at være benchmark på kvaliteten af vores produkter og serviceydelser.

Fibertex Nonwovens indfrier kundernes forventninger til vores produkter og serviceydelser og sikrer, at relevante lov- og myndighedskrav er opfyldt.

For at styrke vores markedsposition og øge vores konkurrenceevne forpligtiger vi os til at:

 • Fokusere på de værdiskabende aktiviteter
 • Arbejde med løbende forbedringer
 • Honorere kunders krav og forventninger
 • Specificere og kommunikere råvarekvalitet med vores leverandører
 • Fastholde en høj kvalitet gennem hele værdikæden

 Gennem information, uddannelse og træning sikrer vi, at alle vores medarbejdere:

 • Er kvalitetsbevidste og tager ansvar for deres eget arbejde
 • Har ret og pligt til at reagere på afvigelser

Fibertex miljø- og energipolitik

Fibertex Nonwovens ved, hvor vigtigt det er at værne om miljøet. Vi tilstræber at reducere forbruget af energi og råvarer samt miljøbelastningen fra vores produkter og processer, når det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt.

Hos Fibertex Nonwovens forpligter vi os til at arbejde med løbende forbedringer og at:

 • Effektivisere vores energiforbrug
 • Reducere affaldsmængden
 • Fokusere på affaldshåndtering med henblik på at øge andelen af genanvendeligt affald
 • Fokusere på produktsikkerhed
 • Motivere vores medarbejdere gennem information, uddannelse og træning
 • Fokusere på energirigtig projektering herunder indkøb af miljø- og energirigtigt udstyr, råvarer samt serviceydelser

Som minimum overholdes relevante lov- og myndighedskrav på Fibertex Nonwovens.

KONTAKT

Tina Charlotte Larsen
Group Quality and Environmental Manager
Fibertex Denmark