Politikker

Fibertex kvalitetspolitik

Fibertex Nonwovens vil være den foretrukne leverandør af nonwovens til industrielle og tekniske anvendelser indenfor vores kerneområder ved at være benchmark på kvaliteten af vores produkter og serviceydelser.

Fibertex Nonwovens indfrier kundernes forventninger til vores produkter og serviceydelser og sikrer, at relevante lov- og myndighedskrav er opfyldt.

For at styrke vores markedsposition og øge vores konkurrenceevne forpligtiger vi os til at:

 • Fokusere på de værdiskabende aktiviteter
 • Arbejde med løbende forbedringer
 • Honorere kunders krav og forventninger
 • Specificere og kommunikere råvarekvalitet med vores leverandører
 • Fastholde en høj kvalitet gennem hele værdikæden

 Gennem information, uddannelse og træning sikrer vi, at alle vores medarbejdere:

 • Er kvalitetsbevidste og tager ansvar for deres eget arbejde
 • Har ret og pligt til at reagere på afvigelser

Fibertex miljø- og energipolitik

Fibertex Nonwovens ved, hvor vigtigt det er at værne om miljøet. Derfor tilstræber vi at reducere forbruget af ressourcer samt miljøbelastningen fra vores produkter og processer.

Omfang
Denne politik gælder for alle produktionssteder og ansatte hos Fibertex Nonwovens.

Forpligtelse
Hos Fibertex Nonwovens forpligter vi os til at arbejde med løbende forbedringer i forhold til:

GHG
Nedbringe GHG udledning ved at:

 • Omlægge nuværende energikilder til mere miljøvenlig
 • Reducere energiforbruget relativt til produktionen

Energi
Reducere vores energiforbrug relativt til produktionen ved at:

 • Sikre energirigtig projektering herunder indkøb af energirigtigt udstyr
 • Identificere og implementere energibesparelsesprojekter
 • Kapacitets boost af eksisterende platform for at nedbringe relativt energiforbrug.

Råvarer
Ansvarligt råvareforbrug ved at:

 • Identificere og implementere affaldsreduktionsprojekter
 • fokusere på affaldshåndtering med henblik på at øge andelen af genanvendeligt affald
 • Introduktion af recycled affald in egen produktion
 • Samarbejde med leverandører der deler vores tilgang til miljøet.

Vand
Nedbringe vandforbrug relativt til produktionen ved at:

 • Sikre vandeffektive design f.eks. ved at genbruge vand

Produkter

 • Gør det muligt for vores kunder at udvikle værdiskabende og bæredygtige løsninger
 • Målrette et reduceret forbrug af råvarer, kemikalier og farlige stoffer gennem innovativt produktdesign.
 • Fremme cirkulær økonomi, når det er muligt

Lov- og myndighedskrav

 • Som minimum overholdes relevante lov- og myndighedskrav på Fibertex Nonwovens.

Uddannelse og bevidsthed

 • Motivere vores medarbejdere gennem information, uddannelse og træning
 • Promovere vidensdeling af ”best practice”

KONTAKT

Tina Charlotte Larsen
Group Quality and Environmental Manager
Fibertex Denmark