Bæredygtighed

Sustainability

Langsigtet ansvarlighed

Vi ønsker at gå forrest og drive bæredygtigheds- dagsordenen i vores branche. Bæredygtighed ligger dybt i vores DNA og har været helt grundlæggende for virksomhedens udvikling. Vi har en global organisation, hvor vi er tæt på kunderne med state-of-the-art teknologi og moderne produktionsfaciliteter, der fremstiller værdiskabende materialer samtidig med vi målrettet arbejder på at reducere vores drivhusgasemissioner. Vi beskytter miljøet ved at benytte bæredygtige procedurer i hele virksomheden og i alle lokalsamfund.

Vi investerer betydeligt i vores globale produktions- platforme for at øge vores kapacitet og kompetencer. Vi tilbyder next level, bæredygtige produktegenskaber, så vores kunder kan udvikle værdiskabende og bæredygtige løsninger, der forbedrer folks livskvalitet.

Jørgen Bech Madsen
CEO, Fibertex Nonwovens

Fibertex Nonwovens 2030-ambition

Fibertex bæredygtighedsmål 2030

VI STØTTER FN'S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Hos Fibertex Nonwovens mener vi, at FN's verdensmål for bæredygtig udvikling er et langsigtet initiativ, der vil gøre verden til et bedre sted. Vi har forpligtet os til at beskytte vores miljø og leve op til de højeste standarder inden for arbejdsmiljø.

Fibertex Nonwovens investerer løbende i teknologiske fremskridt for at kunne tilbyde innovative løsninger, der gør en forskel i mange brancher rundt om i verden. Vi har især fokus på verdensmål 3, 8, 9, 12 og 16.

Good health and well-being at Fibertex

Verdensmål 3
Sundhed og trivsel

Vi bestræber os på at skabe en sikker og sund arbejdsplads, hvor alle altid behandles retfærdigt og med respekt. Vi værdsætter og respekterer forskelle.

Decent work and economic growth at Fibertex

Verdensmål 8
Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi investerer betydeligt i vores globale produktionsplatforme for at udbygge vores produktionskapacitet og kompetencer. Vi har forpligtet os til at udvikle et motiverende  miljø, der øger arbejdsglæden.

Industry, innovation and infrastructure with Fibertex

Verdensmål 9
Industri, innovation og infrastruktur

Vi tilbyder nyskabende, bæredygtige produktegenskaber, så vores kunder kan udvikle værdiskabende og bæredygtige løsninger, der forbedrer folks livskvalitet.

Responsible consumption and production at Fibertex

Verdensmål 12
Ansvarligt forbrug og produktion

Vi beskytter miljøet ved at benytte bæredygtige procedurer i hele virksomheden og i alle lokalsamfund. Hensynet til miljøet er afgørende i alle aspekter af vores globale aktiviteter.

Peace, justice and strong institutions at Fibertex

Verdensmål 16
Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi har udviklet Corporate Responsibility-politikker, som danner et solidt fundament for at opretholde en høj forretningsetik hos Fibertex Nonwovens.

SCHOUW & CO. GROUP ESG rapport 

Schouw & Co. koncernens ESG rapport med fokus på miljømæssige forhold, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold.

ESG rapport

Fibertex Nonwovens ESG rapport

Fibertex Nonwovens ESG rapport med fokus på miljømæssige forhold, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold.

ESG rapport

ECOVADIS CSR RATING

EcoVadis
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ECOVADIS CSR RATING

 

EcoVadis Rating

English