Arbejdsprincipper

Operationelle retningslinjer

Fibertex-koncernens arbejdsprocesser kan tilgås af alle medarbejdere i et digitalt integreret IT-system - Operationelle retningslinjer. Grundlæggende anvender Fibertex globale arbejdsprocesser for at sikre, at koncernen som helhed arbejder efter de samme principper.

Ud over at det letter kommunikationen, giver digitaliseringen ledelsen et effektivt værktøj til at sikre, at hensigten med kvalitets-, miljø- og energicertificering overholdes i hele koncernen.

Operational Guidelines

Løbende forbedringer

Løbende forbedring er en proces, der berører alle områder i systemstrukturen for at sikre den kontinuerlige forbedring af effektiviteten af kvalitets-, miljø- og energistyringssystemerne såvel som for Fibertex-koncernen.

Processen er et effektivt styringsværktøj, der i høj grad bidrager til at opfylde vores politikker og mål med hensyn til kvalitets- og miljøsikring.
I samarbejde med vores kunder fokuserer vi på at producere produkter af høj kvalitet med mindst mulig miljøpåvirkning. Vores kunders audit og vurderinger gør det muligt for os at foretage løbende forbedringer af udvalgte processer og produkter. Kundernes evaluering og vurdering af Fibertex er meget vigtig for vores fælles succes og for at gøre os i stand til at imødekomme efterspørgslen efter kvalitetsprodukter, der er fremstillet med respekt for miljøet.

Fibertex

KONTAKT

Tina Charlotte Larsen
Group Quality and Environmental Manager
Fibertex Denmark