Vores formål og værdier

Vores formål

Vi er pionerer indenfor nonwovens og nytænker industriens måde at arbejde med nonwovens og værdiskabende materialer på. Vi gør det muligt for vores kunder at udvikle værdiskabende og bæredygtige løsninger, der forbedrer folks livskvalitet.

 

”Vi” – Vi er specialister i nonwovens og indgår stærke og langvarige partnerskaber med vores kunder.

”Går forrest og nytænker” – Vi har fokus på konstant at udvikle og nytænke løsningerne i de brancher, vi betjener.

”Vi gør det muligt for vores kunder” – Vi stræber efter at skabe værdi for vores kunder.

”Værdiskabende løsninger” – Vi producerer en lang række værdiskabende nonwovens ved hjælp af avancerede teknologier, bedste praksis og kvalitetsmaterialer, der gør det muligt for vores kunder at udvikle værdiskabende løsninger.

”Bæredygtige løsninger” – Vi beskytter miljøet ved at fokusere på  bæredygtige løsninger og metoder indenfor vores forretningsområder og lokalt, hvor vi er repræsenteret. Vi stræber efter at skabe en verden med bæredygtige løsninger, hvor vi kan forbruge samtidig med, at vi passer på vores klode og dens ressourcer.

”Der forbedrer folks livskvalitet” – Vi skaber innovative nonwovens, der kan gøre folks liv enklere.

Vores værdier

Klarhed og troværdighed

Vi fokuserer på at være klare og tydelige i forhold til vores formål, opgaver, indflydelse og lederskab. Vi er en troværdig samarbejdspartner og arbejdsgiver.

Kunden er i centrum

Vi opbygger langvarige kunderelationer. Vi har erfaringen, kompetencerne og engagementet, der gør, at vi kan spotte nye muligheder og give løbende support.

Agilitet og udforskning

Vores organisation er agil, og vi tilpasser løbende forretningen til nye markedsforhold. Vi vil udforske det nye, forankret i nuet, i en verden i hastig forandring.

Resultater skabes gennem mennesker

Fibertex Nonwovens er vores medarbejdere. Vi udvikler den enkelte medarbejder og opfordrer til teamwork og åbenhed. Vi fremmer mangfoldighed og inklusion, værdighed og respekt.

Integritet og ansvarlighed

Vi respekterer vores medarbejdere, kunder, leverandører og lokalt, hvor vi er repræsenteret og behandler dem ordentligt og etisk korrekt. Vi værdsætter og respekterer vores forskelle.

Bæredygtighed

Vi beskytter miljøet ved at fokuserer på bæredygtige løsninger og metoder indenfor vores forretningsområder og lokalt, hvor vi er repræsenteret. Vi stræber efter at skabe en verden med bæredygtige løsninger, hvor vi kan forbruge samtidig med, at vi passer på vores klode og dens ressourcer.