Kabelvikling

Geosynthetics_Cable wrap

Fibertex har udviklet et produkt målrettet til beskyttelse af kabler.

Fibergaine er en holdbar kabelwrap-løsning med fremragende mekaniske egenskaber, der vikles omkring elektriske kabler og rør som beskyttelse mod skader under nedgravning eller fra f.eks. sten i den omgivende jord.

Geosynhtetics_Cable wrap

Systemet kan klargøres på forhånd og minimerer behovet for udgravning og efterfyldning. Dette reducerer nedlægningstiden og øger sikkerheden på stedet. En yderligere fordel er, at al den opgravede jord fra grøfterne kan genanvendes og der ikke skal tilføres sand.

Fibergain-teknikken minimerer gravearbejdet og byder desuden på miljømæssige fordele, herunder en reduktion af CO2 og er i overensstemmelse med bæredygtige udviklingskrav.

Relevante løsninger

Find kontaktperson

Vælg jeres region eller land for at finde en lokal kontaktperson, som kan besvare spørgsmål vedrørende specifikke anvendelsesmuligheder.