VI STØTTER FN'S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Hos Fibertex Nonwovens mener vi, at FN's verdensmål for bæredygtig udvikling er et langsigtet initiativ, der vil gøre verden til et bedre sted. Vi har forpligtet os til at beskytte vores miljø og leve op til de højeste standarder inden for arbejdsmiljø.

Fibertex Nonwovens investerer løbende i teknologiske fremskridt for at kunne tilbyde innovative løsninger, der gør en forskel i mange brancher rundt om i verden. Vi har især fokus på verdensmål 3, 8, 9, 12 og 16.

Good health and well-being at Fibertex

Verdensmål 3
Sundhed og trivsel

Vi bestræber os på at skabe en sikker og sund arbejdsplads, hvor alle altid behandles retfærdigt og med respekt. Vi værdsætter og respekterer forskelle.

Decent work and economic growth at Fibertex

Verdensmål 8
Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi investerer betydeligt i vores globale produktionsplatforme for at udbygge vores produktionskapacitet og kompetencer. Vi har forpligtet os til at udvikle et motiverende  miljø, der øger arbejdsglæden.

Industry, innovation and infrastructure with Fibertex

Verdensmål 9
Industri, innovation og infrastruktur

Vi tilbyder nyskabende, bæredygtige produktegenskaber, så vores kunder kan udvikle værdiskabende og bæredygtige løsninger, der forbedrer folks livskvalitet.

Responsible consumption and production at Fibertex

Verdensmål 12
Ansvarligt forbrug og produktion

Vi beskytter miljøet ved at benytte bæredygtige procedurer i hele virksomheden og i alle lokalsamfund. Hensynet til miljøet er afgørende i alle aspekter af vores globale aktiviteter.

Peace, justice and strong institutions at Fibertex

Verdensmål 16
Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi har udviklet Corporate Responsibility-politikker, som danner et solidt fundament for at opretholde en høj forretningsetik hos Fibertex Nonwovens.