Letiště Heringsdorf Airport, Německo

Připraveno pro vzlet

Renovace asfaltu s Fibertex AM-2

Case_GEO_Ready take off
Case_GEO_Ready take off

Letiště Heringsdorf

Letiště Heringsdorf se nachází v severovýchodním Německu v blízkosti polských hranic. Letiště hraje významnou roli v rozvoji regionu, který je centrem domácího i zahraničního obchodu této oblasti.

Letištní dráha byla zrekonstruována tak, aby splňovala rostoucí požadavky na výkon. Vzhledem k tomu, že kvalita stavebních materiálů je z hlediska únosnosti rozhodující, čelili dodavatelé vysokým nárokům na kvalitu. Geotextilie Fibertex byly vybrány na základě garance vysoké kvality a mnohaletých zkušeností společnosti Fibertex s renovacemi asfaltu, zejména v nepříznivých podmínkách. Celkem bylo instalováno 106 000 m2 výrobku Fibertex AM-2.
 

Funkce geotextilií

Letištní dráha Heringsdorf byla původně postavena na betonových deskách potažených asfaltovou obrusnou vrstvou. Po 20 letech opotřebení vykazovala asfaltová obrusná vrstva vážné trhliny a díry a propouštěla vodu. V důsledku toho voda pronikla asfaltovou nosnou vrstvou a způsobila její degradaci.

Stáhnout případovou studii

Renovace asfaltu s Fibertex AM-2
Case_GEO_Ready take off

Letiště Heringsdorf Airport, Německo

  • Vyšší funkčnost obrusné vrstvy
  • Prodloužení životnosti
  • Snížení nákladů na údržbu
  • Rychlejší proces odvíjení při instalaci

Kontakt

Najít kontaktní osobu

Výběrem oblasti nebo země vyhledejte kontaktní osobu pro otázky týkající se použití geotextilií.