Náš cíl a hodnoty

Náš cíl

Ve společnosti Fibertex Nonwovens jsme průkopníky a inovátory způsobu, jakým průmyslová odvětví pracují s netkanými textiliemi a funkčními materiály. Pomáháme našim zákazníkům vytvářet vysoce výkonná a udržitelná řešení, která zlepšují kvalitu života lidí.

„My“ - Jsme odborníci na netkané textilie a navazujeme silná dlouhodobá partnerství s našimi zákazníky.

„Průkopník a inovátor“ - Zavazujeme se neustále vyvíjet a inovovat řešení
v odvětvích, ve kterých působíme.

„Ve prospěch zákazníků“ - Snažíme se vytvářet hodnoty pro naše zákazníky.

„Vysoce výkonná řešení“ - Vyrábíme široké portfolio vysoce výkonných netkaných textilií, používáme pokročilé technologie, nejlepší postupy a kvalitní materiály, abychom našim zákazníkům umožnili vytvářet ta nejvýkonnější řešení.

„Udržitelná řešení“ - Chráníme životní prostředí začleněním udržitelných postupů ve všech oblastech našeho podnikání. Udržitelnými řešeními usilujeme o vytváření světa, kde pečujeme o naši planetu a vhodně využíváme její zdroje.

„Zlepšení kvality života“ - Vytváříme inovativní netkané textilie pro usnadňující život lidí.

Naše hodnoty

Transparentnost a důvěra

Zaměřujeme se na to, abychom byli transparentní v oblasti našich cílů, úkolů, kompetencí a řízení. Jsme důvěryhodný partner a zaměstnavatel.

Zákaznicky orientovaný

Budujeme dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky. Máme zkušenosti, dovednosti
a odhodlání identifikovat nové příležitosti a nabízet trvalou podporu.

Pohotovost a průzkum

Pracujeme obratně a neustále přizpůsobujeme naše podnikání měnícím se tržním podmínkám. Naší příležitostí je zkoumání nového, ale přitom plné využívání současného poznání, v rychle se rozvíjejícím světě.

Dokonalost lidí - výsledky vytvářejí lidé

Fibertex Nonwovens jsou naši lidé. Rozvíjíme jednotlivce a podporujeme týmovou práci a otevřenost. Podporujeme rozmanitost a začlenění, důstojnost a respekt.

Integrita a odpovědnost

Respektujeme a spravedlivě a eticky jednáme s našimi zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a ostatními partnery. Vážíme si a přijímáme naše rozdíly.

Udržitelnost

Chráníme životní prostředí začleněním udržitelných postupů ve všech oblastech našeho podnikání. Udržitelnými řešeními usilujeme o vytváření světa, kde pečujeme o naši planetu a vhodně využíváme její zdroje.