Podporujeme cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů

Ve společnosti Fibertex Nonwovens věříme, že cíle udržitelného rozvoje (SDG) přijaté Organizací spojených národů jsou dlouhodobou odpovědností za to, aby byl svět lepším místem. Zavázali jsme se chránit naše životní prostředí a zajišťovat nejvyšší standardy pracovních podmínek.

Fibertex Nonwovens trvale investuje do technologického rozvoje, aby mohl nabízet inovativní řešení, která přinesou podstatné rozdíly do mnoha průmyslových odvětví na celém světě. Soustředíme se zejména na cíle 3, 8, 9, 12 a 16.

Good health and well-being at Fibertex

SDG 3
Zdraví a kvalitní život

Usilujeme o vytvoření bezpečných a zdravých pracovních podmínek a chceme, aby se s každým vždy jednalo spravedlivě a s respektem. Vážíme si našich rozdílů a přijímáme je. 

Decent work and economic growth at Fibertex

SDG 8
Důstojná práce a ekonomický růst

Výrazně investujeme do našich globálních výrobních platforem, abychom rozšířili výrobní schopnosti a kapacity. Zavázali jsme se vytvářet stimulující prostředí pro podporu spokojenosti v práci.

Industry, innovation and infrastructure with Fibertex

SDG 9
Průmysl, inovace a infrastruktura

Nabízíme nové udržitelné produktové vlastnosti dalí úrovně a dáváme našim zákazníkům možnost vytvářet vysoce výkonná a udržitelná řešení, která zlepšují kvalitu života lidí.

Responsible consumption and production at Fibertex

SDG 12
Odpovědná výroba a spotřeba

Chráníme životní prostředí začleňováním udržitelných postupů ve všech našich pobočkách a komunitách. Starost o životní prostředí je zásadní v každém ohledu našeho globálního počínání.

Peace, justice and strong institutions at Fibertex

SDG 16
Mír, spravedlnost a silné instituce

Pečlivě jsme vypracovali Zásady společenské odpovědnosti, které jsou pevným základem pro udržování bezúhonné obchodní etiky v rámci společnosti Fibertex Nonwovens.