Co je to zvuk?

Zvuk jsou změny tlaku vzduchu, oscilující kolem atmosférického tlaku. Pro lidské ucho jsou důležitými parametry frekvence a hladina zvuku. Frekvence se měří v Hertzech (Hz) a popisuje, kolikrát za sekundu akustický tlak kolísá kolem atmosférického tlaku. Při nízkých frekvencích je zvuk nízký (basy) a při vysokých frekvencích je zvuk vysoký (výšky). Hladina zvuku se měří v decibelech (dB) na logaritmické stupnici a popisuje odchylku tlaku vzduchu od okolního atmosférického tlaku. Typická konverzace je měřena na 60 dB, zvýšení na 70 dB bude vnímáno jako zdvojení intenzity zvuku.

Absorpce zvuku

Zvuk je tlaková vlna, která proudí vzduchem. Absorpce zvuku je absorpce zvukových vln v materiálu a je to proces, při kterém se zvuková energie rozptýlí do tepelné energie. Vlastnosti absorpce zvuku materiálu jsou charakterizovány koeficientem absorpce zvuku α a mění se od 0 do 1. Absorpce zvuku materiálu je závislá na frekvenci.

α = 1,0 odpovídá 100% absorpci zvuku
α = 0,0 odpovídá 0% absorpci zvuku

Acoustics_Theory_Sound absorption

Jak funguje

Při nárazu zvukové vlny na povrch materiálu dojde buď k jejímu odrazu, nebo průniku materiálem. Pokud je akustická impedance tohoto materiálu příliš vysoká, zvukové vlny se odrazí a je-li akustická impedance příliš nízká, zvukové vlny pronikají materiálem, aniž by byly absorbovány. Při správné akustické impedanci materiálu bude zvuková energie absorbována a přeměněna na teplo viskózním třením mezi oscilujícími částicemi zvukového média a strukturou porézní netkané textilie.

Textilie FiberAcoustic® je speciálně vyvinuta pro optimální akustický výkon v obytných prostorách zajištěný vyladěnou akustickou impedancí v širokém spektru frekvencí.

Proč vzduchový prostor za FiberAcoustic®

Prostor za textilií FiberAcoustic® je podstatou akustických vlastností, neboť reguluje frekvenci, při které se dosahuje maximální absorpce zvuku. Široký prostor poskytuje absorpci při nízkých frekvencích; úzký prostor zajišťuje absorpci při vysokých frekvencích. Jakmile zvuková vlna dorazí k povrchu, optimální akustická impedance materiálu FiberAcoustic® zajišťuje zachycení zvukových vln v prostoru za ním. Zvuková energie je odstraněna zvukovými vlnami, které se odrážejí v obou směrech mezi pevným povrchem a textilií FiberAcoustic®. Prostor za textilií FiberAcoustic® sestává buď ze vzduchu, nebo z výplně. Je-li prostor tvořen vzduchem, zajišťuje textilie FiberAcoustic® vysoký akustický výkon, zatímco výplň posouvá absorpční sklon směrem k nižším frekvencím.

Acoustics_Theory_Space behind
Acoustics icon

FiberAcoustic® 75

Zjistěte více o FiberAcoustic® 75. Vysoce flexibilní a nehořlavý materiál, který zajišťuje maximální prodyšnost. Zaručeně žádný prach ani podráždění kůže.

Prohlédnout si produkt
Acoustics icon

FiberAcoustic® 450

Zjistěte více o FiberAcoustic® 450. Vysoce flexibilní a nehořlavý materiál, který zajišťuje maximální prodyšnost a je odolný vůči UV záření. Zaručeně žádné podráždění kůže.

Prohlédnout si produkt
Acoustics icon

FiberAcoustic® 450 Colours

FiberAcoustic® 450 může být dodán v libovolném barevném provedení aniž by omezoval zákazníky v kreativitě grafických návrhů a jakkoliv nepříznivě ovlivňoval akustický výkon.

Prohlédnout si produkt