Fibertex usiluje o udržitelnost geotextilií

Sustainability

Fibertex se zavázal vyrábět, využívat a likvidovat plastové výrobky, aby zvýšil ekonomický přínos komplexnějšího přístupu k výrobě bez zbytečného poškozování životního prostředí. Děláme to, protože nám záleží na ochraně našeho světa.

Pro tým Fibertexu je důležité, že naše výrobky a řešení mají skutečné výhody pro životní prostředí ve srovnání se škodlivými alternativami.

Našim zákazníkům v odvětví stavebnictví poskytujeme jasné a přesné informace ve formě EPD. Pracujeme na reverzní logistice, plánujeme s ohledem na udržitelnost kvůli minimalizaci plastového odpadu u zdroje, a dosahujeme ekonomických, environmentálních a společenských přínosů. Dodržujeme postupy REACH ohledně zakázaných látek, které představují nebezpečí pro životní prostředí a naše zdraví.

Znepokojuje nás, že mikroplasty představují zničující rizika pro organismy. Víme, jak je důležité, aby každý z nás hrál svou roli ve snižování odpadu a znečištění pro lepší ochranu našeho světa. Ve Fibertexu sledujeme a snižujeme plýtvání plastovými peletami. Máme politiku recyklovaných polymerů a získáváme významná množství z recyklovaných surovin.

Aktivně se podílíme na inovacích alternativních typů biosurovin s podobnými funkcemi a výhodami jako tradiční plasty, ale s nižším dopadem na životní prostředí.

Naše výrobní politika, založená na strategii šetrné k životnímu prostředí, snižuje výrobní náklady, z čehož těží naši zákazníci, a zároveň zabraňuje poškozování životního prostředí.

Záleží nám na ochraně lidí a udržitelnosti našeho životního prostředí. Usilujeme o to, aby se ve světě, který se neustále mění, žilo všem lépe. Prostřednictvím našich jedinečných a vysoce výkonných geotextilií, technologických kompetencí a cílevědomých týmů hrajeme aktivní roli v ochraně našeho životního prostředí.

Geotextilie Fibertex čelí trvale udržitelnému rozvoji

4 LCA případové studie

Road Filter Layer

Filtrační vrstva silnice

Road Foundation Stabilisation

Stabilizace základů silnice

Landfill construction

Výstavba skládek

Slope Retention

Retence svahu

Ecovadis CSR rating

EcoVadis
Corporate Social Responsibility

EcoVadis CSR Rating
 


EcoVadis Rating

Anglicky