Pravidla ochrany osobních údajů

Předávání údajů při stahování dokumentů

Při odeslání formuláře pro stahování dokumentů na webových stránkách společnosti Fibertex souhlasíte s tím, že tyto údaje ukládáme. Vaše data mohou být použita ke kontaktování pro budoucí prodejní a marketingové účely. Informace shromážděné prostřednictvím formulářů ke stažení nejsou sdíleny s žádnými třetími stranami, ale mohou být použity k zasílání relevantních zpráv, informací o výrobcích, přehledů atd. Máte právo svůj souhlas odvolat, kdykoli budete chtít.

Osobní údaje

Pokud nám například dáte svou vizitku nebo zašlete společnosti Fibertex Nonwovens e-mail obsahující kontaktní informace, shromažďujeme vaše osobní údaje.

Osobní údaje jsou shromažďovány a využívány výhradně pro věcné obchodní účely, kde jsou, mimo jiné, vysoce prioritizovány služby zákazníkům. Zpracování údajů je prováděno na základě vámi uděleného souhlasu v rámci poskytnutí vašich osobních údajů společnosti Fibertex Nonwovens.

Příkladem osobních údajů může být jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Osobní informace slouží k realizaci služby, pro kterou byly informace poskytnuty.
 
Při návštěvě webové stránky společnosti Fibertex Nonwovens jsou registrovány a zpracovávány určité informace; tyto informace se mohou do určité míry vztahovat k vám a obvykle se týkají technických informací o vašem počítači, tabletu nebo chytrém telefonu, vaší IP adrese, geografickém místě pobytu a stránek, které navštívíte na webu fibertex.com.

Společnost Fibertex Nonwovens přijala technická a organizační opatření proti situacím jakéhokoli mylného nebo ilegálního vymazání, uvolnění, ztráty, poškození nebo zpřístupnění jakýchkoli vašich osobních údajů neoprávněné osobě, jejich zneužití nebo jiného použití v rozporu s právními předpisy. Informace jsou uchovávány tak dlouho, jak je to povoleno v souladu s legislativou a mažeme je ve chvíli, kdy tyto informace již nepotřebujeme. Období závisí na povaze informací a důvodu jejich uložení. Není tedy možné uvést obecný časový rámec pro vymazání informací.

Údaje o vašem používání webových stránek, včetně těch, které navštěvujete, vaší IP adrese, geografickém pobytu atd., jsou předávány třetím stranám pouze v rozsahu, v jakém jsou tyto informace známy. Jmenované třetí strany pocházejí z výše uvedené kapitoly „Statistika cookies a statistika sledovanosti“. Kromě toho využíváme třetí strany pro ukládání a zpracování údajů. Tyto strany zpracovávají informace pouze v našem zastoupení a nesmějí využívat informace pro svůj vlastní účel. Používáme výhradně zpracovatele dat v rámci EU nebo v zemích, které mohou adekvátně chránit vaše informace.

Máte právo požadovat informace o tom, které osobní údaje o vás zpracováváme. Můžete také kdykoliv vznést námitky proti používaným informacím. Kromě toho můžete svůj souhlas se zpracováním údajů o vás odvolat. Pokud jsou zpracovaná data o vás nesprávná, máte právo na jejich opravu nebo odstranění; v případě potřeby nás, prosím, kontaktujte na adrese fibertex@fibertex.com. Pokud si přejete podat stížnost týkající se našeho zpracování osobních údajů, můžete se také obrátit přímo na Dánskou agenturu pro ochranu údajů (Datatilsynet).

Shromažďování osobních údajů

Fibertex Nonwovens A/S, Svendborgvej 16, DK-9220 Aalborg Ost, Dánsko, CVR č. 4009 8216 (dále jen „Fibertex Nonwovens“ nebo „my“) je správcem osobních údajů shromážděných a zpracovávaných jak fyzicky, tak elektronicky.

Vydavatel

Webové stránky jsou vlastněny a publikovány společností Fibertex Nonwovens A/S, Svendborgvej 16, DK-9220 Aalborg Ost, Dánsko, CVR č. 4009 8216.