Pracovní principy

Standardní operační postupy

Standardní operační postupy skupiny Fibertex jsou přístupné všem zaměstnancům v digitálně integrovaném IT systému – Operational Guidelines. Skupina v zásadě používá globální operační postupy, aby zajistila, že jako celek pracuje podle stejných principů.

Vedle usnadnění komunikace přináší digitalizace vedení společnosti efektivní nástroj, který zajišťuje, že certifikace systémů řízení kvality, životního prostředí a energetiky jsou udržovány napříč celou organizací.

Operational Guidelines

Neustálé zlepšování

Neustálé zlepšování je procesem, který ovlivňuje všechny oblasti struktury systému tak, aby bylo zajištěno průběžné zlepšování efektivnosti systémů řízení kvality, životního prostředí a energetiky, jakož i skupiny Fibertex jako takové.

Proces je účinným nástrojem řízení, který do značné míry přispívá k naplňování našich politik a cílů z hlediska kvality a ochrany životního prostředí.
Ve spolupráci s našimi zákazníky se zaměřujeme na výrobu vysoce kvalitních výrobků s minimálním dopadem na životní prostředí. Audity a hodnocení ze strany našich zákazníků nám umožňují neustále zlepšovat konkrétní procesy a výrobky. Jejich hodnocení a doporučení má velký význam pro náš společný úspěch – umožňují nám uspokojit poptávku po kvalitních výrobcích vyráběných s respektem k životnímu prostředí.

Fibertex

KONTAKT

Tina Charlotte Larsen
Group Quality and Environmental Manager
Fibertex Denmark