WeedControl®

Fibertex WeedControl® je výrobek určený k likvidaci plevele.

Fibertex WeedControl® omezuje růst odolných, celoročních kořenových plevelů, přičemž zaručuje optimální podmínky pro pěstování užitkových rostlin.

Geosynthetics WeedSeal

WeedControl® výrazně snižuje množství světla potřebného k růstu rostlin, ale zároveň zajišťuje optimální podmínky pro přirozený rozvoj půdních bakterií a hub, neboť voda a vzduch volně procházejí textilií.

Materiál Fibertex WeedControl® zajišťuje příznivé podmínky pro pěstování užitkových rostlin. Textilie udržuje půdní vlhkost a živiny, brání jejich odplavování nebo erozi v důsledku silných dešťů.

Home and Garden - WeedControl

Výhody materiálu WeedControl®:

  • Kořenovým plevelům je zamezen přísun světla a vstřebávání živin
  • Snadnější, efektivnější a levnější způsob pěstování užitkových rostlin
  • Snižuje odpařování z půdy a následné vysychání během období s malým množstvím srážek

Kontakt

Najít kontaktní osobu

Výběrem oblasti nebo země vyhledejte kontaktní osobu pro otázky týkající se specifických použití.