Konkrétní použití

Vložky Formtex® CPF jsou vhodné pro betonové konstrukce v agresivním  prostředí. Materiál Formtex® byl navržen firmou Fibertex pro lepší trvanlivost betonové konstrukce, prodloužení její životnosti a snížení celkových nákladů.

Hlavními oblastmi použití materiálu Formtex® jsou námořní stavby, mosty a tunely, nádrže na pitnou vodu, čistírny odpadních vod a usazovací nádrže.

Concrete_Marine structures

Námořní stavby

Degradace mořských betonových konstrukcí je urychlována agresivními prvky, jako je slaná voda, vysoké teploty a zvýšené hladiny CO2 ve vzduchu.

Textilie Formtex® poskytuje celistvou a pevnou vrstvu betonu, která je bez povrchových pórů - což výrazně prodlužuje životnost konstrukce.

Concrete_Bridge

Mosty a silnice

Mosty, tunely a jiné silniční stavby trpí drsnými podmínkami prostředí. 

Beton používaný při stavbě konstrukcí je poškozován působením rozmrazovací posypové soli, namrzáním a táním. Beton je rovněž ovlivňován agresivními prvky, jako je slaná voda, zvýšené teploty a zvýšené hladiny CO2 ve vzduchu.

Textilie do bednění Formtex® zvyšují kvalitu povrchu betonu tak, aby byla zajištěna maximální životnost konstrukcí a sníženy náklady na údržbu.

Použití s pitnou vodou

Mechanická odolnost betonu v nádržích na pitnou vodu je nezbytná, neboť betonová plocha je vystavena pravidelnému vysokotlakému tryskání.

Formtex® snižuje biologický růst, eliminuje použití protiskluzových prostředků a poskytuje otěruvzdorný betonový povrch, který se snadno čistí. Formtex® je certifikován dle německých norem pro betonové konstrukce k použití v kontaktu s pitnou vodou.

Concrete_Drinking water tanks

Čistírny odpadních vod a usazovací nádrže

Rozhodujícím faktorem je chemická a mechanická odolnost betonových konstrukcí čistíren odpadních vod a usazovacích nádrží. 

Betonová plocha, která je v neustálém kontaktu s odpadní vodou, musí odolávat pronikání agresivních látek a vydržet vysokotlaké čištění.

Concrete_Sewage work in Großglattbach

Kontakt

Najít kontaktní osobu

Výběrem oblasti nebo země vyhledejte kontaktní osobu pro otázky týkající se použití netkaných textilií pro betonové konstrukce.