Projektování s geotextiliemi Fibertex

Geotextilie jsou určeny pro stavbu velkých a stálých konstrukcí. Je důležité, aby byla pro každý projekt vybrána správná geotextilie a aby byla manipulace a instalace prováděna správným způsobem, aby byla zajištěna platnost požadovaných funkcí geotextilie po celou dobu životnosti konstrukce.

Návody Fibertex spolu s našimi on-line nástroji pro navrhování poskytují konstruktérům, technikům, montérům a uživatelům pomoc při navrhování, používání a instalaci geotextilií.

 

Geotextile

Návody Fibertex pro návrh, použití a instalaci pomocí geotextilií

Vice informací o geotextiliich:

Metody návrhu, označení CE, certifikační systémy a výrobní metody  

Technický průvodce geotextiliemi Fibertex

Nástroj pro návrhy a výpočty Fibertex

Nástroje pro návrh a výpočty Fibertex slouží k tomu, aby pomohli konstruktérům a montérům se správným výběrem a obecným použitím geotextilií. Tyto nástroje lze použít jako vodítko při volbě a specifikaci geotextilií. Výsledky výpočtů musí být vždy vyhodnoceny kvalifikovaným technikem, aby byly splněny specifické požadavky projektu.

Vzhledem k platnosti různých národních specifikací, certifikátů kvality a návrhových směrnic se požadované třídy a charakteristiky mohou v jednotlivých zemích lišit. Požadavky specifické pro jednotlivé země nahrazují požadavky vypočtené metodami z této zprávy a použitými výpočetními nástroji.

Silniční stavby

Geotextilie jsou široce využívány pro filtraci a separaci v silničních stavbách, aby se zabránilo smísení jemných částic, což snižuje únosnost konstrukce. Naše geotextilie umožňují volný pohyb vody a minimalizují tloušťku různých vrstev, snižují nároky na materiál a šetří náklady.

V tomto výpočetním nástroji je popsán typ geotextilie, který se má zvolit v závislosti na podmínkách použití.

Zjistěte více

Construct conditions

Použití v odvodňovacích kanálech

V odvodňovacích systémech slouží geotextilie k zajištění funkčnosti odvodňovacího systému tím, že zabraňují smíchání jemných částic, ale umožňují volný pohyb vody.

Drop height

V tomto výpočetním nástroji je popsán typ geotextilie, který se má zvolit v závislosti na podmínkách použití.

Zjistěte více

Hydraulické konstrukce

Geotextilie Fibertex jsou vhodné pro použití v různých oblastech hydraulických děl, včetně ochrany pobřeží, přístavních konstrukcí, umělých jezer, přehrad, břehů řek a kanálů, stejně jako vodních nádrží. Naše geotextilie jsou navrženy tak, aby zadržely částice a zároveň umožnily volný pohyb vody, což umožňuje oddělit různé vrstvy během intenzivní hydraulické činnosti. Tento cenově výhodný systém nabízí také ochranu vodotěsných membrán a jiných těsnicích materiálů v umělých jezerech a vodních nádržích.

V tomto výpočetním nástroji je popsán typ geotextilie, který se má zvolit v závislosti na podmínkách použití.

Zjistěte více

Drop height 2

Využití ve skládkování

Geotextilie Fibertex jsou široce používány pro ochranu v systémech likvidace odpadů a čištění vody, aby byla zajištěna integrita geomembrány při aplikaci výplňových materiálů anebo zatížení.

Waste disposal

V tomto výpočetním nástroji je popsán typ geotextilie, který se má zvolit v závislosti na podmínkách použití.

Zjistěte více

Vyloučení odpovědnosti

Informační a kalkulační nástroje na www.fibertex.com jsou určeny výhradně pro seznámení čtenářů a uživatel s obecnými informacemi.

Společnost Fibertex Nonwovens A/S prohlašuje, že informace, vzorce a nástroje pro výpočet jsou správné. Z různých důvodů, včetně konfigurace uživatelského PC, častých změn designu výrobku, materiálů, zákonů, vlhkosti, sražené páry a dalších ekologických problémů, lokálních geologických odchylek, norem a směrnic, se mohou projevit chyby, zpoždění, opomenutí nebo nepřesnosti informací nebo výpočtů. Informace lze také měnit bez předchozího upozornění.

Žádná záruka jakéhokoli druhu, ať už vyjádřená nebo předpokládaná, mimo jiné záruky neporušování práv třetích stran, vlastnictví, obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a nepřítomnosti počítačového viru, je poskytována s ohledem na jakékoli použití informace a nástroje pro výpočet a jejich použití, včetně použití výsledků z těchto zdrojů.

Společnost Fibertex Nonwovens A/S odmítá v maximální možné míře a z jakéhokoli důvodu jakoukoli odpovědnost za informace a výsledky výpočtů, ani za nepříznivé účinky jejich použití, dále také za použití výpočetních nástrojů pro navrhování konkurenčních produktů.

Společnost Fibertex Nonwovens A/S, jakož i její úředníci, ředitelé, zaměstnanci, zástupci a manažeři, mateřské společnosti nebo jiné dceřiné společnosti, za něž je toto prohlášení vydáno, nemají žádnou odpovědnost, bez ohledu na to, zda se zakládá na smlouvě, deliktu nebo jiného právního důvodu za případné nepřesnosti, neúplnosti, opomenutí, nevčasnosti nebo jiné chyby v údajích, informacích nebo výpočetních nástrojích, ani pro žádné počítačové viry přenesené s údaji dodanými společností Fibertex Nonwovens A/S na internetových stránkách.

Rozhodnutí založená na jakýchkoli informacích nebo výpočtech obsažených v informacích a výpočetních nástrojích nebo na jejich použití na stránkách www.fibertex.com jsou výhradní odpovědností uživatele.

Společnost Fibertex Nonwovens A/S, jakož i její úředníci, ředitelé, zaměstnanci, zástupci a manažeři, mateřské společnosti nebo jiné dceřiné společnosti, tedy nemají žádnou odpovědnost za jakoukoli přímou nebo nepřímou nebo následnou ztrátu způsobenou jakékoli osobě, společnosti nebo jakékoli jiné právnické osobě a uživatelům obecně, způsobené nebo vyplývající z jakýchkoli informací, výpočtů a použití jakýchkoli takových – ať už správných nebo nesprávných – dodaných společností Fibertex Nonwovens A/S na internetových stránkách.

Veškeré spory, které vznikly v souvislosti s použitím informačních a výpočetních nástrojů na stránkách www.fibertex.com nebo v souvislosti s nimi, podléhají výhradní jurisdikci soudů Dánska (nejbližší a příslušný okresní soud v sídle společnosti Fibertex Nonwovens A/S) a řídí se dánským právem, s výjimkou pravidel mezinárodního soukromého práva platných v daném okamžiku.