Kabelové pláště

Geosynthetics_Cable wrap

Společnost Fibertex vyvinula inovativní výrobek speciálně pro ochranu elektrických sítí.

Fibergaine – trvanlivý geotextilní obal s vynikajícími mechanickými vlastnostmi, který slouží k ovinutí kolem elektrických kabelů, pro bezpečné uložení kabelů elektrické sítě v přírodním půdním podloží, bez potřeby písku nebo drti.

Geosynhtetics_Cable wrap

Tento systém, který lze připravit předem, minimalizuje hloubení a zásyp, což zkracuje dobu instalace a zlepšuje bezpečnost na místě. Další výhodou je možnost opětovného použití zeminy získané v rámci výkopu.

Materiál Fibergaine přináší řadu výhod pro životní prostředí, včetně snížení emisí CO2 a minimalizace stop v krajině a splňuje rovněž požadavky na ochranu životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj.

Relevantní řešení

Najít kontaktní osobu

Výběrem oblasti nebo země vyhledejte příslušnou kontaktní osobu pro otázky týkající se specifických použití.