F-40 Detection

 

F-40 Detection je separační geotextilie, která je umístěna mezi podložím a nosnou vrstvou při instalaci nových kolejnic. Umožňuje sledovat stav podloží s cílem předvídat a plánovat údržbu.

Toto cenné monitorování je možné díky hliníkovým pásům, které jsou v geotextilii rozmístěny v odstupech pěti metrů. Pásy jsou detekovatelné pomocí georadarových systémů, které manažerům vašich železnic umožňují sledovat případné posuny pásů způsobené pohybem podloží.

Geotextiles F-40 Detection

Takto získané informace vám pomohou:

  • Předvídat budoucí problematické zóny
  • Zdokonalit údržbu
  • Zabránit poškození erozí
  • Zvýšit bezpečnost železnic
  • Snížit náklady na renovaci

Relevantní řešení

Kontakt

Najít kontaktní osobu

Výběrem oblasti nebo země vyhledejte kontaktní osobu pro otázky týkající se specifických použití.