FiberRails ST

Železnice využívají jako podklad štěrk pro zajištění maximálního tření. Bohužel, časem toto tření bude výrazně sníženo vibracemi způsobenými opakovaným provozem.

Tomu můžete zabránit položením textilie FiberRails ST na nosnou plochu před pokládkou nového štěrku a zajistíte tak efektivní separaci a filtraci, díky čemuž se zvýší jak nosnost, tak životnost trati. Tlumení vibrací navíc také snižuje hladinu hluku, což je důležité zejména v městských oblastech.

Geosynthetics FiberRails ST

FiberRails ST prodlužuje provozní životnost, zabraňuje kritickému kolébavému efektu, a dále pomůže zajistit následující:

  • Spolehlivý jízdní řád
  • Zlepšit údržbu a životnost železnic
  • Snížit hlučnost díky tlumení vibrací

Odolnost proti oděru je u FiberRails ST speciálně vyžadována a certifikována francouzským provozovatelem vlaků SNCF.

Relevantní řešení

Kontakt

Najít kontaktní osobu

Výběrem oblasti nebo země vyhledejte kontaktní osobu pro otázky týkající se specifických použití.