Politika společnosti

Politika kvality 

Společnost Fibertex Nonwovens chce být preferovaným dodavatelem netkaných textilií pro průmyslové a technické aplikace tím, že bude měřítkem kvality výrobků a služeb v našich klíčových oblastech. 

Společnost Fibertex Nonwovens splňuje očekávání svých zákazníků v oblasti výrobků a služeb a garantuje, že jsou v souladu s legislativou a zákonnými požadavky.

Pro posílení našeho postavení na trhu a zvýšení naší konkurenceschopnosti jsme se zavázali k:

 • zaměření se na činnosti vytvářející přidanou hodnotu
 • neustálému zlepšování
 • naplnění požadavků a očekávání našich zákazníků
 • přesné specifikaci kvality vstupních surovin a ke komunikaci s dodavateli
 • udržení vysoké kvality výrobků napříč celou škálou parametrů

Prostřednictví­m informací, vzdělávání­ a odborné přípravy chceme zajistit, aby všichni naši zaměstnanci:

 • byli kvalitně zaškoleni a převzali zodpovědnost za svoji práci
 • měli právo a povinnost reagovat na neshody

Politika životního prostředí a energetiky

Společnost Fibertex Nonwovens si je vědoma důležitosti ochrany životního prostředí. Naším cílem je snižovat spotřebu zdrojů a dopad na životní prostředí z našich výrobků a procesů, kdykoliv je to možné z hlediska financi a technologií.

Oblast působnosti
Politika se vztahuje na všechna výrobní pracoviště a pracovníky společnosti Fibertex Nonwovens.

Závazek
Společnost Fibertex Nonwovens se zavazuje k neustálému zlepšování, pokud jde o:

Skleníkové plyny
Snížit emise skleníkových plynů:

 • Přeměnou stávajících dodávek energie na energie šetrnější k životnímu prostředí
 • Snížením spotřeby energie ve výrobě

Energie
Snížit spotřebu energie ve výrobě:

 • Zajištěním energeticky účinného designu, včetně nákupu energeticky účinných zařízení
 • Identifikací a realizací projektů na úsporu energie
 • Zvýšením kapacity stávající platformy s cílem snížit relativní spotřebu energie

Suroviny
Odpovědná spotřeba surovin prostřednictvím:

 • Identifikace a realizace projektů snižujících množství odpadu
 • Zaměření na nakládání s odpady s cílem zvýšit podíl recyklovatelného odpadu
 • Zavádění recyklovaného odpadu do vlastní výroby
 • Spolupráce s dodavateli, kteří se zavázali k našemu přístupu k životnímu prostředí

Voda
Snížit spotřebu vody ve výrobě:

 • Zajištěním vodohospodářsky účinného designu, např. recyklací vody

Výrobky

 • Umožnit našim zákazníkům vytvářet vysoce výkonná a udržitelná řešení
 • Zaměřit se na snížení spotřeby surovin, chemikálií a nebezpečných látek prostřednictvím inovativního designu výrobků
 • Podporovat oběhové hospodářství vždy, když je to možné

Dodržování předpisů

 • Příslušné právní předpisy a zákonné požadavky stanovují minimální standard společnosti Fibertex Nonwovens

Vzdělávání a informovanost

 • Motivovat naše zaměstnance poskytnutím informací, vzdělávání a školení
 • Podporovat sdílení osvědčených postupů

KONTAKT

Tina Charlotte Larsen
Group Quality and Environmental Manager
Fibertex Denmark