Politika společnosti

Politika kvality společnosti Fibertex

Společnost Fibertex Nonwovens chce být preferovaným dodavatelem netkaných textilií pro průmyslové a technické aplikace tím, že bude měřítkem kvality výrobků a služeb v našich klíčových oblastech. 

Společnost Fibertex Nonwovens splňuje očekávání svých zákazníků v oblasti výrobků a služeb a garantuje, že jsou v souladu s legislativou a zákonnými požadavky.

Pro posílení našeho postavení na trhu a zvýšení naší konkurenceschopnosti jsme se zavázali k:

 • zaměření se na činnosti vytvářející přidanou hodnotu
 • neustálému zlepšování
 • naplnění požadavků a očekávání našich zákazníků
 • přesné specifikaci kvality vstupních surovin a ke komunikaci s dodavateli
 • udržení vysoké kvality výrobků napříč celou škálou parametrů

Prostřednictví­m informací, vzdělávání­ a odborné přípravy chceme zajistit, aby všichni naši zaměstnanci:

 • byli kvalitně zaškoleni a převzali zodpovědnost za svoji práci
 • měli právo a povinnost reagovat na neshody

Politika životního prostředí a využívání energií společností Fibertex

Společnost Fibertex Nonwovens si je vědoma důležitosti ochrany životního prostředí. Naším cílem je snižovat spotřebu zdrojů a dopad na životní prostředí z našich výrobků a procesů, kdykoliv je to možné z hlediska financí a technologií.

Společnost Fibertex Nonwovens je rozhodnuta pracovat na neustálém zlepšování a na: 

 • zvyšování efektivity při spotřebě energií
 • snižování odpadu 
 • zaměření se na nakládání s odpady za účelem zvyšování podílu recyklovaných odpadů
 • zaměření se na bezpečnost výrobku
 • motivování našich zaměstnanců prostřednictvím předávání informací, vzdělávání a školení
 • zaměření se energeticky efektivní plánování projektů, včetně nákupu ekologicky šetřených a energeticky úsporných zařízení, surovin a služeb

Příslušné právní předpisy a zákonné požadavky určují minimální standard společnosti Fibertex Nonwovens.

KONTAKT

Tina Charlotte Larsen
Group Quality and Environmental Manager
Fibertex Denmark