SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ

Použití geotextilií Fibertex

Geotextilie Fibertex jsou vhodné pro různá použití včetně silničních prací, staveb, pozemních systémů, drenáž/filtrace, hydraulických děl, skládek, železnic, zelených střech, ochrany pobřeží a odčerpávání.

Silniční stavby

Řada geotextilií Fibertex zahrnuje spolehlivá řešení pro výstavbu a údržbu silnic. Naše geotextilie jsou využívány k filtraci a separaci v silničních stavbách, aby se zabránilo migraci jemných částic, což snižuje únosnost konstrukce a zkracuje životnost vozovky.

Zjistěte více

Applications - Road works - Permanent roads

Stavby

Geotextilie Fibertex plní důležité funkce ve stavebnictví – za účelem separace, filtrace, drenáže, ochrany, zpevnění a snižování napětí.

Zjistěte více

Applications - Construction - Concrete floors

Pozemní systémy

Geotextilie Fibertex jsou navrženy také k použití v pozemních skladech, na sportovních hřištích, v pilotách a výkopech, stejně jako ve svazích. Naše geotextilie zajišťují dokonalejší a stabilizované konstrukce se zvýšenou nosností a sníženou tloušťkou vrstev. Používají se také k ochraně syntetických membrán a potrubí.

Zjistěte více

Applications - Ground systems - Pipes and trenches

Drenáž/filtrace

Geotextilie Fibertex se používají při výstavbě drenážních potrubí, povrchových odtoků, drenážních zákopů a stavebních odtoků.

Naše propustné geotextilie tvoří efektivní a trvanlivý drenážní systém bez rizika zanesení.

Zjistěte více

Applications - Drainage/Filtration - Surface drains

Hydraulická díla

Geotextilie Fibertex se doporučují k použití jako ochrana pobřeží, přístavních konstrukcí, umělých jezer, přehrad, břehů řek a kanálů, stejně jako vodních nádrží. Naše geotextilie jsou navrženy tak, aby zabránily erozi pobřežních a říčních břehů.

Zjistěte více

Applications - Hydraulic works - Costal protection

Skládky

Geotextilie Fibertex jsou vhodné pro systémy likvidace odpadu k ochraně systému před perforací a používají se na obou stranách vodotěsné membrány a pro soustavy nádrží. Naše geotextilie se také používají jako filtrační ochrana drenážních vrstev a napomáhají při detekci netěsností.

Zjistěte více

Applications - Landfills - Bottom layers

Železnice

Geotextilie Fibertex se používají ke stabilizaci základů železničních konstrukcí, jsou tudíž schopny odolávat dynamickému zatížení vysokých rychlostí a velké hmotnosti moderních vlaků.

Zjistěte více

Applications - Road works - Railways

Zelené střechy

Geotextilie Fibertex působí jako separační vrstva, která nabízí mechanickou ochranu střešních membrán a zajišťuje filtrační ochranu jakýchkoli drenážních vrstev.

 

Applications - Construction - Roof gardens

Ochrana pobřeží

Geotextilie Fibertex jsou dokonalým řešením k ochraně konstrukcí v pobřežních oblastech, řekách a přístavech, pro ochranu proti erozi, zpevnění dun a ochranu svahů, stejně tak pro umělé útesy a při povodňové pohotovosti.

Zjistěte více

Applications - Hydraulic works - Costal protection

Geovaky

Geovaky Fibertex jsou navrženy k použití v rámci projektů odvodňování kalů na místě. Robustní geovaky poskytují efektivní, nízkonákladový způsob odvodnění kalů a kontaminovaných půd.

Applications - Hydraulic works - Dewatering

Kontakt

Najít kontaktní osobu

Výběrem oblasti nebo země vyhledejte kontaktní osobu pro otázky týkající se použití geosyntetik.

Icon_Geotextiles_blue

Návod k použití výrobku pro geotextilie Fibertex

Produktový klíč s příklady použití a funkcí široké škály geotextilií Fibertex.

Produktový klíč vám pomůže vybrat správnou geotextilii Fibertex pro váš stavební projekt.

Stáhnout produktový klíč