Kodex chování dodavatelů

Code of Conduct

Úvod

Ve společnosti Fibertex Nonwovens je společenská odpovědnost a udržitelnost hluboce zakořeněna v našich hodnotách.

Fibertex Nonwovens dodržuje zásady uvedené v tomto Kodexu chování a od našich dodavatelů a subdodavatelů očekáváme totéž.

Více info (EN)