Udržitelnost

Sustainability

Dlouhodobá odpovědnost

Jsme odhodláni podporovat agendu udržitelnosti v rámci našeho odvětví. Je hluboce zakořeněna v naší DNA a je základní součástí rozvoje našeho podnikání. Máme globální zastoupení, abychom byli blízko našim zákazníkům, s nejmodernějšími technologiemi a moderními výrobními zařízeními, výrobou špičkových vysoce výkonných materiálů a trvale se snižující uhlíkovou stopou. Chráníme životní prostředí tím, že začleňujeme udržitelné postupy ve všech našich pobočkách a komunitách.

Významně investujeme do našich globálních výrobních platforem, abychom zvýšili své schopnosti a výrobní kapacity. Nabízíme nové a udržitelné produktové vlastnosti další úrovně a dáváme tak našim zákazníkům možnost vytvářet vysoce výkonná a udržitelná řešení, která zlepšují kvalitu života lidí.

Jørgen Bech Madsen
CEO, Fibertex Nonwovens

Ambice Fibertex Nonwovens do roku 2030

Udrzitelnost Ambice 2030

SCHOUW & CO. GROUP ESG report 

Zpráva ESG skupiny Schouw & Co. se zaměřením na faktory životního prostředí, společenské faktory a řízení.

ESG report

Fibertex Nonwovens ESG report

Zpráva ESG společnosti Fibertex Nonwovens se zaměřením na faktory životního prostředí, společenské faktory a řízení.

ESG report

ECOVADIS CSR RATING

EcoVadis
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ECOVADIS CSR RATING

 

EcoVadis Rating

Anglicky