Stavby

Geotextilie Fibertex, s důležitými funkcemi pro separaci, filtraci, drenáž, ochranu a vyztužování, jsou nanejvýš vhodné pro použití ve stavebnictví.

Naše geotextilie poskytují maximální ochranu křehkých materiálů; optimalizují fungování stavby a také zvyšují celistvost konstrukce.

Applications - Construction - Foundations

Základy

Při umístění pod základy nahrazují geotextilie Fibertex podkladní vyrovnávací vrstvu. Je to jednoduché, efektivní a hospodárné.

Applications - Construction - Concrete floors

Betonové podlahy

Pod betonovými podlahami chrání propustná geotextilie Fibertex drenážní vrstvu před kontaminací z betonu a podloží.

Applications - Construction - Impact sound suppression

Potlačení rázového zvuku

V bytových domech jsou geotextilie Fibertex používány k potlačení hluku.

Applications - Construction - Roofs

Střechy

Geotextilie Fibertex se používají jako kluzná vrstva, mechanická ochrana střešních membrán a jako filtrační ochrana všech drenážních vrstev.

Applications - Construction - Roof gardens

Střešní zahrady

Geotextilie Fibertex se používají jako separační vrstva, mechanická ochrana střešních membrán a jako filtrační ochrana jakýchkoli drenážních vrstev.

Icon_Geotextiles_blue

Chcete se vrátit k přehledu použití?

Přehled použití

Kontakt

Najít kontaktní osobu

Výběrem oblasti nebo země vyhledejte kontaktní osobu pro otázky týkající se použití geosyntetik.