Skládky

Ve stavbách pro likvidaci odpadu jsou vodotěsné membrány kombinovány s odvodňovacími systémy, aby se zabránilo úniku kontaminované vody a bioplynů do okolního prostředí a zároveň se zabránilo pronikání vody do odpadního materiálu.

Geotextilie Fibertex, s vysokou odolností proti průrazu, se úspěšně používají ve stavbách pro likvidaci odpadu, aby chránily vodotěsné membrány před poškozením a zajistily bezpečný a efektivní drenážní systém, který nabízí prodlouženou životnost.

Použití našich geotextilií zlepšuje celistvost konstrukce a také snižuje tloušťku každé vrstvy v systému odstraňování odpadu, což vede k podstatným úsporám nákladů.

Applications - Landfills - Top layers

Horní vrstvy skládek

Na kontrolovaných skládkách je Geotextilie Fibertex umístěná na obou stranách membrán a chrání je před perforací. Geotextilie Fibertex jsou dále používány jako filtrační ochrana drenážních vrstev.

Applications - Landfills - Bottom layers

Spodní vrstvy skládek

Jak je popsáno výše, Geotextilie Fibertex je na obou stranách membrán a chrání je před perforací. Geotextilie Fibertex napomáhají rovněž detekovat úniky.

Applications - Landfills - Water purification systems

Systémy na čištění vody

Geotextilie Fibertex na obou stranách vodotěsné membrány chrání systém před perforací.

Icon_Geotextiles_blue

Chcete se vrátit k přehledu použití?

Přehled použití

Kontakt

Najít kontaktní osobu

Výběrem oblasti nebo země vyhledejte kontaktní osobu pro otázky týkající se použití geosyntetik.