Silniční stavby

Řada geotextilií Fibertex zahrnuje spolehlivá řešení pro výstavbu a údržbu silnic. Naše geotextilie jsou využívány pro filtraci a separaci v silničních stavbách, aby se zabránilo smísení jemných částic, což snižuje únosnost konstrukce. Geotextilie Fibertex minimalizují tloušťku různých vrstev, snižují nároky na materiál a šetří náklady. Naše výrobky šetrné k životnímu prostředí mají sníženou stopu CO2 a nižší spotřebu energie.

Applications - Road works - Permanent roads

Stálé silnice

Oddělením různých vrstev materiálů stabilizují Geotextilie Fibertex silniční konstrukce navržené tak, aby odolávaly dynamickému a statickému namáhání.

Applications - Road works - Temporary roads

Dočasné silnice

Geotextilie Fibertex umístěné pod horní štěrkovou vrstvou zvyšují únosnost vozovky tak, aby odolávala nepřetržitému těžkému dopravnímu zatížení. Automobily, traktory nebo jiná vozidla tak neuvíznou ve štěrku.

Applications - Road works - Permanent roads

Parkoviště

Oblasti, které jsou vystaveny značnému statickému zatížení, vyžadují stabilní nosnou vrstvu vozovky. Geotextilie Fibertex ji zajišťují oddělením různých vrstev materiálů, což je pro udržení nosnosti zcela základní.

Applications - Road works - Road widening

Rozšiřování silnic

Geotextilie Fibertex zajišťují separaci a stabilitu mezi podložím a přidanými materiály pro výstavbu silnic.

Applications - Road works - Asphalt maintenance

Údržba asfaltu

Bitumenem nasycený Fibertex AM-2 zabraňuje pronikání povrchové vody do nosné vrstvy vozovky, což zabraňuje vymývání jemných částic a značně snižuje výskyt trhlin a prasklin.

Applications - Road works - Airports

Letiště

U konstrukcí s vysokými nároky na povrch stabilizují Geotextilie Fibertex základy, které jsou schopny odolávat dynamickým zatížením.

Applications - Road works - Railways

Železnice

Rychle rostoucí rychlost a hmotnost vlaků klade vysoké nároky na nosnou vrstvu. Geotextilie Fibertex stabilizují základ a umožňují odolávat dynamickým zatížením.

Icon_Geotextiles_blue

Chcete se vrátit k přehledu použití?

Přehled použití

Kontakt

Najít kontaktní osobu

Výběrem oblasti nebo země vyhledejte kontaktní osobu pro otázky týkající se použití geosyntetik.