Pozemní systémy

Geotextilie Fibertex jsou úspěšně aplikovány v různých typech pozemních systémů, včetně pozemních skladů, sportovních areálů, pilot a kanálů, ale také svahů.

Naše geotextilie zajišťují vylepšené a stabilizované konstrukce se zvýšenou nosností a sníženou tloušťkou různých vrstev materiálů.

Geotextilie Fibertex se také používají k ochraně syntetických membrán a trubek proti nárazům z hrubého zrnitého materiálu, např. kamenů ve výplni.

Applications - Ground systems - Pipes and trenches

Potrubí a kanály

Umístění geotextilie Fibertex na dno výkopu výrazně zvyšuje únosnost.

Applications - Ground systems - Storage areas

Skladovací prostory

Použitím geotextilií Fibertex se zabrání smíšení nebo ztrátě jemných částic v nosných vrstvách, jakož i ucpávání drenážní vrstvy.

Applications - Ground systems - Storage areas with AM2

Skladovací prostory s AM-2

Bitumenem nasycený Fibertex AM-2 absorbuje zatížení z trhlin nebo spojů starých povrchů a brání jejich šíření do vrchních vrstev skrz kompozitní vrstvy Densiphalt.

Applications - Ground systems - Sport grounds

Sportoviště

Travnatá pole, škvárová a štěrková hřiště/pozemky jsou díky stabilizovány geotextiliemi Fibertex, které zajišťují efektivní drenáž a tím rovnoměrný povrch.

Applications - Ground systems - Slopes

Svahy

Při umístění geotextilie Fibertex pod svrchní vrstvu, odolává svah podzemní vodě, dešťové vodě a vodě z tajícího sněhu, která by jinak odplavovala jemné částice.

Icon_Geotextiles_blue

Chcete se vrátit k přehledu použití?

Přehled použití

Kontakt

Najít kontaktní osobu

Výběrem oblasti nebo země vyhledejte kontaktní osobu pro otázky týkající se použití geosyntetik.