Hydraulická díla

Geotextilie Fibertex jsou vhodné pro použití ve všech oblastech hydraulických děl, včetně ochrany pobřeží, přístavních konstrukcí, umělých jezer, přehrad, břehů řek a kanálů, stejně jako vodních nádrží.

Typické rozměry otvorů našich geotextilií jsou navrženy tak, aby zadržely částice a zároveň umožnily volný pohyb vody, což umožňuje oddělit různé vrstvy během intenzivní hydraulické činnosti. Tento cenově výhodný systém nabízí také ochranu vodotěsných membrán a jiných těsnicích materiálů v umělých jezerech a vodních nádržích.

Applications - Hydraulic works - Costal protection

Pobřežní ochrana

Geotextilie Fibertex chrání pobřežní hranici, neboť jejich flexibilita a propustnost zajišťují odolnost vůči vlnám a proudům, zabraňují erozi a vymývání jemných částic.

Applications - Hydraulic works - Dams

Přehrady

Umělé přehrady a nábřeží musí být opevněny pevnými materiály, aby odolávaly přírodním silám. Geotextilie Fibertex stabilizují a zabraňují vymývání jemných částic.

Applications - Hydraulic works - Harbour constructions

Přístavní stavby

Geotextilie Fibertex umístěné za opěrnou stěnou udržují čistou drenážní vrstvu, která uvolňuje hydraulický tlak na stěně. Geotextilie Fibertex umístěné před opěrnou stěnou zabraňují vymývání z mořského dna.

Applications - Hydraulic works - River banks and canals

Břehy řek a kanály

Geotextilie Fibertex chrání říční břehy a kanály efektivním a ekologickým způsobem.

Applications - Hydraulic works - Artificial lakes

Umělá jezera

Vodotěsná membrána je chráněna proti perforaci geotextiliemi Fibertex.

Applications - Hydraulic works - Water reservoirs

Vodní nádrže

Geotextilie Fibertex chrání vodotěsnou membránu před perforací.

Icon_Geotextiles_blue

Chcete se vrátit k přehledu použití?

Přehled použití

Kontakt

Najít kontaktní osobu

Výběrem oblasti nebo země vyhledejte kontaktní osobu pro otázky týkající se použití geosyntetik.