Pláž Umdloti, Jižní Afrika

Rehabilitace erodované pláže

s použitím geosyntetických kontejnerů na písek (GSC) Fibertex

Case_Geotextiles_Beach erosion rehabilitation
Case_Geotextiles_Beach erosion rehabilitation

Obecný problém ohrožených pobřežích

Pobřežní eroze se po celém světě stává stále rozšířenější, a to díky zvyšující se hladině moře a globálním změnám počasí. Jarní přílivové bouře často postihnou, ne-li přímo zničí, infrastrukturu a majetek v těsné blízkosti pláží.

Lidský faktor byl také jedním z hlavních aspektů, které přispěly k erozi pláží. Na plážích zbavených vegetace, která je přirozeně chránila před erozí, se zbylé písečné duny staly zranitelnými vůči nárazům vln a bouřím.

Účinnost ochrany

  • Vysoce porézní netkaná textilie umožňuje vysoký stupeň obousměrného proudění vody, což se projevuje vysokým stupněm absorpce vlnové energie.
  • V tom se liší od tvrdých betonových konstrukcí, které energii vln odrážejí a jsou tak náchylné k poškozením způsobeným vlnami.
  • Geosyntetický kontejner (GSC) s pískem z netkané geotextilie je mnohem estetičtější.
  • Vaky GSC umožňují volný přístup na pláž.
  • Pokud by během bouřky došlo k vymílání plážového písku, základní konstrukce GSC zůstane stabilní a po bouřce může být pomocí plážového písku navrácena do původního stavu.

Stáhnout případovou studii

Rehabilitace erodované pláže
Vyberte jazyk ke stažení
Case_Geotextiles_Beach erosion rehabilitation

Vzhledem k široké nabídce vaků GSC, které se pohybují v rozmezí velikostí od 200 kg do více než 4000 kg, lze tyto použít k ochraně říčních břehů, lagun a pobřežních oblastí v závislosti na požadavcích na ochranu životního prostředí a technických požadavcích navržené protizáplavové ochranné konstrukce.

Kontakt

Najít kontaktní osobu

Výběrem oblasti nebo země vyhledejte kontaktní osobu pro otázky týkající se použití geotextilií.