Korsør a Nyborg, Dánsko

Most přes Velký Belt v Dánsku

– na základě geotextilií Fibertex

Case_GEO_The Great Belt Link Denmark
The Great Belt Link Denmark

Projekt

V roce 1997 byl díky pevnému spojení přes Great Belt propojen východ a západ Dánska. Projekt se skládá ze tří různých stavebních úkolů: Východní most pro silniční dopravu, visutý most s délkou 6 790 m s volným polem v rozpětí 1 624 m, východní tunel pro železniční dopravu, 8 000 m dlouhý podvodní železniční tunel mezi Zealand a Sprogø a 6 611 m dlouhý západní most pro kombinaci silniční a železniční dopravy.
 

Řešení Fibertex

Pro stabilizaci podkladu v rekultivaci půdy byl mezi konstrukční vrstvy instalován jako separátor Fibertex F-2B. Fibertex F-4M byl vybrán jako filtrační vrstva pro pobřeží obklopující ostrovy. Fibertex F-2B byl dále použit ke stabilizaci přístupových komunikací a parkovacích ploch, jakož i dočasných komunikací a skladovacích ploch na staveništích. Na staveništi bylo použito více než 1,5 mil. m2 geotextilií Fibertex.

Stáhnout případovou studii

Most přes Velký Belt v Dánsku
The Great Belt Link Denmark

Most přes Velký Belt, Dánsko

  • Pevné spojení Great Belt o délce 18 km zahrnuje dva mosty a jeden tunel
  • 6 mil. m3 písku, hlíny a kamení určených k rekultivaci půdy
  • Více než 1,5 mil. m2 geotextilií Fibertex použitých pro separaci v podloží a pro filtraci na pobřeží

Kontakt

Najít kontaktní osobu

Výběrem oblasti nebo země vyhledejte kontaktní osobu pro otázky týkající se použití geotextilií.