Maďarsko

Dálnice M7 v Maďarsku

– na základě geotextilií Fibertex

Case_GEO_Motorway M7 in Hungary
Case_GEO_Motorway M7 in Hungary

Projekt

Dálnice M7 v západní oblasti jezera Balaton z Budapešti do Chorvatska musela být postavena na silných rašelinových vrstvách s velmi nízkou nosností.

Vrstvy rašeliny byly standardně hluboké 3-4 m, v některých oblastech však hloubka dosahovala až 6-8 m. Hladina podzemní vody se blížila povrchu země. Předpokládané usazení náspučinilo v průměru 70 cm, v některých místech však až 100 cm. Výška náspu byla 9-11 m.

Klíčové údaje o půdě: Skrývka ornice 186 960 m3, základ náspu 526 985 m3, násep 2 943 945 m3 a výměna pohyblivé půdy 281 563 m3.

 

Řešení Fibertex

Pro stabilizaci měkkého podloží byly mezi konstrukční vrstvy jako separátor instalovány geotextilie Fibertex. Na extrémně nekvalitním podloží byly použity geotextilie Fibertex v kombinaci s geomřížkou. Celkem bylo instalováno 1,2 mil. m2 geotextilií Fibertex a 500 000 m2 geomřížky.

Stáhnout případovou studii

Dálnice M7 v Maďarsku
Case_GEO_Motorway M7 in Hungary

Sekce M7 Ordacsehi-Balatonkeresztúr

  • Úsek dálnice v délce 25,7 km na půdě s velmi nízkou nosností
  • Výstavba pobřežní hráze v délce 9-11 m pro dálnici
  • Pro stabilizaci podloží bylo v kombinaci s geomřížkou instalováno 1,2 mil. m2 geotextilie Fibertex.

Kontakt

Najít kontaktní osobu

Výběrem oblasti nebo země vyhledejte kontaktní osobu pro otázky týkající se použití geotextilií.