Filtrační a drenážní systémy

Geotextilie Fibertex jsou vhodné pro všechny filtrační a drenážní systémy, jako jsou odvodňovací potrubí, odvodňovací kanály, povrchové odtoky a stavební kanalizace.

Prostupné geotextilie Fibertex jsou ovinuty kolem drenážních trubek a vytvářejí efektivní a trvanlivý odvodňovací systém s malým rizikem ucpání. Naše geotextilie se také používají k udržení jemných částic oddělených od drenážní vrstvy v povrchových odtocích, aby se zabránilo odkalování systému odtoku z okolní půdy. Geotextilie Fibertex chrání odvodňovací kanály tím, že zabraňují míchání jemných částic a jsou také využívány při stavbě základů a sklepních zdí. Naše geotextilie zajišťují čistou a účinnou obvodovou drenáž, aby se zabránilo poškození způsobenému vlhkostí v případě vysokých hladin podzemní vody.

Applications - Drainage/Filtration - Drainage pipes

Odvodňovací potrubí

Ovinutí trubek propustnými geotextiliemi Fibertex je zárukou účinného a dlouhodobého drenážního systému bez rizika ucpání.

Applications - Drainage/Filtration - Drainage trenches

Odvodňovací kanály

Geotextilie Fibertex chrání drenážní systém tím, že zabraňují promíchání jemných částic.

Applications - Drainage/Filtration - Surface drains

Povrchová drenáž

Povrchová drenáž se z okolní půdy snadno zanáší. Geotextilie Fibertex udržují jemné částice odděleně od drenážní vrstvy a zajišťují účinnost drenážního systému.

Applications - Drainage/Filtration - Building drains

Drenáž budov

Při výstavbě základů a suterénních stěn zajišťují geotextilie Fibertex čistou a efektivní drenáž obvodů, což zabraňuje například poškození způsobené vlhkostí.

Icon_Geotextiles_blue

Chcete se vrátit k přehledu použití?

Přehled použití

Kontakt

Najít kontaktní osobu

Výběrem oblasti nebo země vyhledejte kontaktní osobu pro otázky týkající se použití geosyntetik.