Politika společenské odpovědnosti

Fibertex Nonwovens má v úmyslu vždy jednat společensky odpovědným způsobem v zemích, ve kterých působí. To znamená, že všechny závody skupiny Fibertex Nonwovens musí být v souladu s místní legislativou a musí získat oprávnění nutná k legálnímu podnikání. Jednotlivé závody společnosti si proto stanoví postupy tak, aby zajistily dodržování tohoto závazného požadavku.

Navíc Fibertex Nonwovens obecně respektuje deset zásad v oblasti lidských práv, pracovních norem, životního prostředí a boje proti korupci, jak je uvedeno v dokumentu OSN Global Compact. Nicméně Fibertex Nonwovens se v současné době formálně k tomuto dokumentu nepřihlásil.

Pro Fibertex Nonwovens je důležité, že všechny závody společnosti se snaží dodržovat zásady týkající se lidských práv, pracovních norem a boje proti korupci a při výběru obchodních partnerů a dodavatelů se ujišťují o dodržování přijatelných standardů.

Fibertex Nonwovens má obecně v úmyslu pro společnosti skupiny udržovat vysokou úroveň, pokud jde o zajištění podmínek ochrany životního prostředí a omezení rizik pro životní prostředí. Vedle toho se skupina zabývá environmentálními podmínkami z hlediska obchodních kritérií při zohlednění dlouhodobých perspektiv a dobré pověsti společnosti.

Fibertex Nonwovens bude podporovat rozmanitá pracoviště. Zajistíme, že naši zaměstnanci mohou využívat a rozvíjet své dovednosti co nejlepším možným způsobem, bez ohledu na pohlaví, etnický původ, vyznání, politické přesvědčení, věk, zdravotní postižení, sexuální orientaci, atd. Dále budeme podporovat navýšení počtu méně reprezentovaného pohlaví v řídících funkcích vytvořením rovných podmínek a příležitostí pro všechny.

Deset principů OSN Global Compact

Lidská práva
1. Firmy by měly podporovat a respektovat ochranu mezinárodně uznaných lidských práv.
2. Firmy by se měly ujistit, že se nepodílejí na porušování lidských práv.

Pracovní podmínky
3. Firmy by měly prosazovat svobodu sdružování a účinné uznání práva na kolektivní vyjednávání.
4. Firmy by měly prosazovat odstranění všech forem nucené a povinné práce.
5. Firmy by měly prosazovat účinné zrušení dětské práce.
6. Firmy by měly prosazovat odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

Životní prostředí
7. Firmy by měly podporovat preventivní přístup k problémům v oblasti životního prostředí.
8. Firmy by měly provádět iniciativy na podporu větší odpovědnosti vůči životnímu prostředí.
9. Firmy by měly podporovat rozvoj a šíření ekologicky šetrných technologií.

Protikorupční podmínky
10. Firmy by měly pracovat proti korupci ve všech jejích formách, včetně vydírání a úplatkářství.

KONTAKT

Kontaktujte společnost Fibertex Nonwovens A/S

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této politiky, údajů uvedených na našich webových stránkách, prosím, kontaktujte společnost Fibertex Nonwovens A/S.

Copyright© Fibertex Nonwovens A/S – všechna práva vyhrazena www.fibertex.com

Kontakty