Právní upozornění a vyloučení odpovědnosti

Tato webová stránka je úvodem do aktivit společnosti Fibertex Nonwovens A/S, jejích dceřiných společností a přidružených společností. Než začnete používat tento web, přečtěte si prosím toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti a Pravidla ochrany osobních údajů. Používáním těchto stránek souhlasíte s podmínkami stanovenými v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti a souhlasíte s Pravidly ochrany osobních údajů.

 

Copyright

Materiál poskytnutý na těchto webových stránkách lze stahovat výhradně pro nekomerční a osobní použití, pokud budete respektovat všechna oznámení ve vztahu k autorským právům, ochranným známkám a dalším chráněným informacím. Nejste oprávněni jakkoliv kopírovat, reprodukovat, znovu zveřejňovat, přenášet, odesílat, předávat nebo distribuovat obsah těchto webových stránek, včetně textu, obrázků, audio a video souborů pro veřejné nebo komerční účely bez písemného svolení od společnosti Fibertex Nonwovens A/S.

Ochranné známky

Ochranné známky a loga zobrazená na těchto webových stránkách jsou ochrannými známkami společnosti Fibertex Nonwovens A/S nebo přidružených společností. Žádné informace uvedené na těchto webových stránkách nelze vykládat jako svolení, domnělé, zákonné nebo jiné, s poskytnutím jakékoli licence nebo práv používat některou z ochranných známek zobrazených na těchto webových stránkách bez předchozího písemného souhlasu společnosti Fibertex Nonwovens A/S.

Komunikace

Jakékoli připomínky nebo materiály zaslané na tuto webovou stránku nebo jinak společnosti Fibertex Nonwovens A/S týkající se těchto stránek budou považovány za nedůvěrné a mohou být společností Fibertex Nonwovens A/S použity bez jakýchkoli omezení nebo plateb a budou po obdržení považovány za její vlastnictví (přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů).

Vyloučení odpovědnosti

Tyto webové stránky byly vytvořeny v souladu s dánskými zákony. Je třeba dbát na to, aby obsah stránek byl přesný a aktuální, společnost Fibertex Nonwovens A/S však neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ve vztahu k přesnosti, sledu, aktuálnosti nebo úplnosti obsahu těchto webových stránek a může přerušit distribuci těchto stránek bez předchozího upozornění. Informace na těchto stránkách slouží pouze jako všeobecné.

Společnost Fibertex Nonwovens A/S se zříká jakékoli kontroly nad webovými stránkami, na něž tyto stránky odkazují, spojitosti s nimi nebo jejich podpory.

Informace na těchto stránkách jsou poskytovány na bázi „TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ“ a „JAK JSOU PRÁVĚ DOSTUPNÉ“, bez jakýchkoli záruk či prohlášení, ať už výslovných nebo předpokládaných.

Společnost Fibertex Nonwovens A/S neodpovídá za žádné ztráty, ať už přímé, nepřímé, náhodné nebo následné, vyplývající z přístupu k obsahu na těchto webových stránkách nebo na webových stránkách, na které tyto webové stránky odkazují, včetně použití takového obsahu nebo spoléhání se na něj, včetně virů, bez ohledu na to, zda takový obsah byl přesný nebo úplný a společnost Fibertex Nonwovens A/S nebude hradit žádné škody, ať už za ztrátu nebo zranění, trestní či jiné z důvodu jakéhokoli přístupu k tomuto obsahu, jeho použití nebo spoléhání se na něj nebo obsahu stránek, na které tento web odkazuje.

Toto vyloučení odpovědnosti a obsah tohoto webu se řídí výhradně dánským právem bez ohledu na kolizní normy. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s tímto právním oznámením, s vyloučením odpovědnosti ze zásady ochrany osobních údajů, rozhodnou výhradně dánské soudy v Kodani v Dánsku.

Pravidla ochrany osobních údajů

Před použitím těchto webových stránek si prostudujte tyto zásady ochrany soukromí a právní upozornění. Používáním této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s pravidly a přijímáte Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti.

Společnost Fibertex Nonwovens A/S vypracovala toto prohlášení o ochraně osobních údajů, aby prokázala svůj pevný závazek k ochraně soukromí. Níže jsou uvedeny postupy shromažďování a šíření informací pro tento web.

Registrační formuláře našich webových stránek vyžadují, aby nám uživatelé poskytli kontaktní údaje (např. jméno, poštovní adresa a e-mailová adresa). Informace z registračního formuláře využíváme k zasílání informací o naší společnosti uživatelům. Tyto informace nebudou sdíleny ani prodávány žádné straně mimo Skupinu Fibertex.

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze během registrace. E-mailové adresy jsou používány pouze k doručování požadovaných informací. Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Společnost Fibertex Nonwovens A/S neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů ani za obsah těchto jiných webových stránek.

KONTAKT

Kontaktování společnosti Fibertex Nonwovens A/S

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, postupů v rámci těchto webových stránek nebo vašeho zacházení s těmito webovými stránkami, kontaktujte společnost Fibertex Nonwovens A/S.

Copyright© Fibertex Nonwovens A/S – všechna práva vyhrazena www.fibertex.com

Kontakty