Nová investice ve výši 300 mil. DKK na rychle rostoucím severoamerickém trhu

Dánská průmyslová skupina Fibertex Nonwovens investuje 300 milionů DKK do rozšíření svých výrobních kapacit. Uspokojí tak rostoucí potřeby místní produkce netkaných textilií v Severní Americe a využije stále se zvyšující poptávku po pokročilých netkaných textiliích, zaznamenanou v posledních letech. Společnost zároveň získala průmyslový pozemek o rozloze 84 akrů sousedící s jejím stávajícím výrobním závodem v Jižní Karolíně, aby se mohla dále rozšiřovat a uspokojit poptávku severoamerických globálních značek.

Společnost Fibertex Nonwovens, vlastněná dánským průmyslovým konglomerátem Schouw & Co., investuje 300 milionů DKK do rozšíření svých výrobních kapacit pro severoamerický trh. Společnost v posledních letech na severoamerickém trhu již značně investovala: v roce 2019 získala nejmodernější spunlace technologii a výrobní závody v Jižní Karolíně a v loňském roce zde investovala do nové výrobní vpichovací linky.

Nová investice bude zahrnovat vysoce kapacitní nejmodernější linku spunlace, technologii, ve které je Fibertex Nonwovens světovým lídrem, využívající udržitelné suroviny a poskytující jedinečné vlastnosti výrobků. Kromě toho společnost získala průmyslový pozemek o rozloze 84 akrů, sousedící s jejím stávajícím výrobním závodem v Jižní Karolíně. Cílem je zajistit možnost budoucí expanze ve prospěch svých zákazníků. Fibertex Nonwovens si klade za cíl vybudovat silnou pozici na severoamerickém trhu a očekává, že tato nová investice přinese během několika let výnosy z jejích amerických závodů více než 1 miliardu DKK.

"V průběhu více než 50ti let se netkané textilie vyvinuly v materiály špičkové kvality, používané v široké oblasti různých odvětví. V roce 2020 vedla pandemie koronavirů k dramatickému nárůstu poptávky po osobních ochranných prostředcích (OOP) a dezinfekčních přípravcích pro zdravotnictví, což je oblast, kde jsme průkopníkem poskytujícím inovativní produkty založené na technologiích spunlace, vpichování, nanotechnologiích a dalších technologiích s vysokou přidanou hodnotou,“ vysvětluje generální ředitel Fibertex Nonwovens Jørgen Bech Madsen, z mateřské společnosti v dánském Aalborgu.

„Globální trh s netkanými textiliemi zaznamenal v roce 2020 výrazný růst, který byl částečně způsoben pandemií koronavirů, a očekáváme, že v období do roku 2026 poroste o dalších 8 procent ročně, bez ohledu na to, jak se pandemie koronavirů vyvine. Zejména na severoamerickém trhu se očekává prudký růst, kde poptávka převyšovala nabídku ještě před krizí způsobenou koronaviry. Fibertex Nonwovens je významným dodavatelem pro mnoho světových značek na tomto trhu. Proto vidíme významný potenciál v budování místní produkce na tomto trhu, abychom mohli mnoha našim zákazníkům poskytnout udržitelné produkty s jedinečnými vlastnostmi, které poptávají,“ říká Bech Madsen a pokračuje:

„Trendy na trhu vycházejí z toho, že se více zaměřujeme na zdraví a hygienu, je kladen větší důraz na místní produkci a také na udržitelnost, což hraje v náš prospěch. Díky této nové investici si budeme moci vybudovat mimořádně silnou pozici na důležitém severoamerickém trhu, mimo jiné v oblasti vysoce výkonných hygienických ubrousků pro dezinfekční účely ve zdravotnictví, v oblasti udržitelných výrobků pro osobní péči, v řadě průmyslových aplikací stejně jako v automobilovém průmyslu a ve stavebnictví.“

Dodatečná kapacita bude založena na technologii spunlace, kdy jsou vlákna netkaných textilií pojena pomocí vysokorychlostních vodních paprsků. Technologie bude instalována v areálu společnosti v Greenville v Jižní Karolíně. Jedná se o technologii, kterou Fibertex Nonwovens zdokonaluje již řadu let a to je jedním z důvodů, proč je společnost lídrem na trhu v oblasti speciálních materiálů a řešení s vysokou přidanou hodnotou.

"Máme štíhlé, technologicky pokročilé nastavení výroby a firemních procesů, zaměřené na inovace s přidanou hodnotou. Naše severoamerické závody jsou v Jižní Karolíně a Illinois. Naší strategií je: Správná technologie na Správném místě, což oceňují naši zákazníci v automobilovém průmyslu, zdravotnictví a stavebním a filtračním průmyslu v USA, Brazílii, Francii, Dánsku, České republice, Turecku a Jižní Africe,“ poznamenává Bech Madsen.

Cílem je zvýšit tržby na 2,5 miliardy DKK

Společnost Fibertex Nonwovens působí v řadě průmyslových odvětví a její ambiciózní růstová strategie je neodmyslitelnou součástí neustálých investic do výrobních kapacit a inovací.

Investice v USA je součástí její vize Světový lídr v oblasti pokročilých netkaných textilií a vysoce výkonných řešení a její ambicí je do roku 2026 zvýšit tržby ze současné úrovně přibližně 1,8 miliardy DKK (2020) na přibližně 2,5 miliardy DKK:

"Fibertex Nonwovens má obrovský potenciál, který v současné době rozvíjíme. Pandemie koronavirů učinila to, co děláme, ještě důležitějším a tento požadavek zde zůstane. Jinými slovy, existuje obrovský růstový potenciál a hodláme stavět na naší současné pozici, zejména pokud jde o pokročilé a high-tech materiály,“ říká Jens Bjerg Sørensen, prezident a generální ředitel společnosti Schouw & Co. a pokračuje:

"Ve společnosti Schouw & Co. máme prostředky a odhodlání pokračovat v ambiciózní cestě růstu společnosti Fibertex Nonwovens. Věříme, že v nadcházejících letech budeme schopni dále investovat do rozšiřování kapacit a potenciálně i akvizicí, které společnosti Fibertex Nonwovens zajistí solidní a dlouhodobý výnos. “

Investice ke zvýšení kapacity v USA nebude mít vliv na příjmy a zisk pro současný rozpočtový rok.

Fakta o společnosti Fibertex Nonwovens

Fibertex Nonwovens je jedním z předních globálních partnerů v oblasti netkaných textilií pro technické a speciální účely vyráběných na technologicky vyspělých zařízeních s různým finálním zpracováním. Materiály se používají v automobilech, ve stavebnictví, na hygienické ubrousky nebo obličejové masky i na filtrační řešení, ve kterých často nahrazují těžší a méně ekologické alternativy.

Jediným vlastníkem společnosti Fibertex Nonwovens A/S se sídlem v Aalborgu, kde byla v roce 1968 založena, je společnost Schouw & Co. Fibertex Nonwovens generuje roční tržby ve výši 1,8 miliard DKK (2020) a disponuje výrobními závody v Dánsku, Brazílii, Francii, České republice, Turecku, USA a Jižní Africe a prodejními kancelářemi ve Francii, Portugalsku, Španělsku a Číně.

Kontakt pro více informací:  

  • Jørgen Bech Madsen, CEO, Fibertex Nonwovens, tel. +45 9635 3535
  • Jens Bjerg Sørensen, President and CEO, Schouw & Co., tel. +45 8611 2222