Fibertex uskutečnil strategickou akvizici v Brazílii

Společnost Fibertex Nonwovens, která je zcela vlastněna dánským průmyslovým konglomerátem Schouw & Co., přebírá veškeré aktivity brazilského výrobce netkaných textilií DUCI. Společnost Fibertex Nonwovens tak získává silnou pozici na rostoucím jihoamerickém trhu a coby dodavatel netkaných textilií pro automobilový průmysl se zásadně přibližuje vedoucímu postavení na světovém trhu.

Společnost Fibertex Nonwovens se sídlem v dánském Aalborgu získává brazilského výrobce netkaných textilií DUCI. Transakce nabude účinnosti počátkem února a společnost Fibertex Nonwovens okamžitě získá pevnou pozici na důležitém jihoamerickém růstovém trhu:

„Společnost Fibertex Nonwovens již řadu let upevňuje svou pozici jednoho z předních světových výrobců specializovaných netkaných textilií. Nyní jsme získali jedinečnou příležitost, abychom se etablovali na jednom z nejvýznamnějších růstových trhů na světě, a díky akvizici brazilské společnosti DUCI budeme schopni globálně následovat některé z našich velkých evropských zákazníků“, vysvětluje generální ředitel společnosti Fibertex Nonwovens Jørgen Bech Madsen.

Společnost Fibertex Nonwovens generuje roční tržby ve výši kolem 1,4 miliard DKK (údaj z roku 2017) a aktuálně má výrobní závody v Dánsku, Francii, České republice, Turecku, USA a Jižní Africe. Společnost DUCI byla založena v roce 2001 a generuje tržby ve výši téměř 115 milionů DKK (2017) a roční zisk (EBITDA) ve výši přibližně 15 milionů DKK (2017).

Brazilský trh s průmyslovými netkanými textiliemi je šestým největším na světě a dodává přibližně 120.000 tun ročně, což odpovídá přibližně polovině celkového amerického trhu. Společnost DUCI má relativně novou výrobní platformu v rámci tzv. technologie spunlace – relativně nové výrobní metody, kdy jsou netkané textilie vpichovány vysokorychlostními vodními tryskami. Společnost Fibertex Nonwovens již tuto technologii ovládá a právě zde vidí dánský podnik potenciál k růstu:

„Pojem netkaný materiál je obecný termín pro velmi odlišné výrobky: jak ve smyslu hromadně vyráběných výrobků, mimo jiné pro separaci vrstev zeminy ve stavebnictví, tak vysoce specializovaných výrobků například pro filtraci, akustická řešení atd.“ uvádí Jørgen Bech Madsen a pokračuje: “V tomto smyslu mají netkané materiály několik zástupných vlastností. Mnoho let jsme se ve společnosti Fibertex Nonwovens soustředili na to, abychom byli předními favority v přechodu od hromadné výroby k výrobě výrobků s vysoce specifickými vlastnostmi a technologie společnosti DUCI tento náš trend podporuje.“

Je to především pozice dodavatele pro automobilový průmysl, v níž spatřuje Jørgen Bech Madsen potenciál společnosti DUCI. Průměrný evropský vůz obsahuje asi 30 m2 moderních netkaných textilií a společnosti Fibertex Nonwovens se podařilo zaujmout vedoucí pozici na trhu jako dodavatel materiálů ve všech směrech, od stropních výplní, sedadel a odkládacích ploch za zadními sedadly, až po externí aplikace používané pro podběhy kol, izolaci motoru, podvozku atd.

„Jsme velkopodílovým dodavatelem evropského automobilového průmyslu a díky pobočcev Brazílii se nám otevírá obrovská příležitost získat zákazníky za Atlantickým oceánem. Brazílie je ve skutečnosti pro mnoho výrobců automobilů nejpreferovanější výrobní zemí,“ dodává. 

Jak dále poznamenává, sdílení znalostí, osvědčených postupů a křížový prodej mezi Evropou a Jižní Amerikou budou jedním ze synergických efektů akvizice.

Akvizice společnosti DUCI rovněž otevírá dveře ke vstupu na jihoamerický trh s výrobky pro kompozitní průmysl a vysoce účinné hygienické ubrousky, kde má společnost Fibertex Nonwovens v Evropě silnou pozici. Kromě toho, s ohledem na velikost společnosti Fibertex Nonwovens, bude podnik v mnohem lepší pozici, pokud jde o získávání velkých množství vstupních surovin.

Rozšíření výrobní kapacity do roku 2020
Společnost DUCI se nachází v průmyslové oblasti západně od São Paula a v současné době zaměstnává asi 100 osob. Společnost Fibertex Nonwovens plánuje v následujících letech rozšíření výrobní kapacity v DUCI v souladu s rozšiřováním různých oblastí použití netkaných textilií.

Společnost Fibertex Nonwovens má globální růstovou strategii, kterou Schouw & Co., která od roku 2002 společnost Fibertex Nonwovens a její sesterskou společnost Fibertex Personal Care vlastní, aktivním vlastnictvím značně podporuje.

„Ve vývoji společnosti Fibertex Nonwovens vidíme ještě velký potenciál.Podnik má výrobní platformu s obrovským potenciálem a nové výrobky na bázi nanotechnologií - které společnost Fibertex Nonwovens vyvinula a patentovala - jsou již obrazně řečeno seřazeny a připraveny nahradit jiné a mnohem omezenější zdroje,” vysvětluje prezident společnosti Schouw & Co. Jens Bjerg Sørensen a pokračuje: “„Proto považujeme akvizici DUCI za zásadní krok správným směrem k realizaci naší strategie a nyní se zaměřujeme na integraci nového podnikání ve skupině.“
 
Akvizice DUCI nabývá účinnosti od začátku února 2018 a očekává se, že v roce 2018 ovlivní jak obraty, tak příjmy společnosti Fibertex Nonwovens. Dne 9. března 2018 zveřejní společnost Schouw &Co. svou výroční zprávu za rok 2017, ve které budou zveřejněny také pokyny týkající se obratu a příjmů ve společnosti Fibertex Nonwovens pro rok 2018.
 
Fakta o společnosti Fibertex Nonwovens
Společnost Fibertex A/S byla v roce 2002 převzata společností Schouw & Co., a s účinností od 1. ledna 2011 byla rozdělena do dvou sesterských společností: Fibertex Nonwovens A/S a Fibertex Personal Care A/S.
 
Společnost Fibertex Nonwovens je předním výrobcem netkaných textilií používaných v řadě různých odvětví, mimo jiné v automobilovém průmyslu, nábytkářském průmyslu, stavebnictví, geotextiliích, filtračních médiích, akustických řešeních a ve specializovaných oblastech.
 
Společnost Fibertex Nonwovens je kompletně vlastněna společností Schouw & Co. se sídlem v Aalborgu, kde byl podnik v roce 1968 založen. Podnik generuje roční tržby ve výši 1,4 mld. DKK (údaje z roku 2017) a má – vedle nově získané brazilské pobočky – výrobní závody v Dánsku, Francii, České republice, Turecku, USA a Jižní Africe a prodejní kanceláře ve Francii, Portugalsku, Španělsku, Indii a Číně.

Pro více informací prosím kontaktujte:
• Jørgen Bech Madsen, generální ředitel společnosti Fibertex Nonwovens, tel. +45 96 35 35 35
• Jens Bjerg Sørensen, prezident a generální ředitel Schouw & Co., tel. +45 86 11 22 22

Únor 2018