Slutbehandlinger

Fibertex Coating

Coating

Fibertex ikke-vævet materiale leveres med en klæbebelægning til laminering af ikke-vævet materiale på andet underlag. Klæbebelægningen anvendes hos kunden i deres behandling af det ikke-vævede materiale. Belægningen består - afhængigt af kravene - af en termoplastisk harpiks, en varmefast tværbindingsharpiks, eller den udviser selvklæbende egenskaber, som ikke kræver genopvarmning for at klæbe til andre materialer.

De termoklæbende belægninger påføres som et pulver og smeltes på materialet, mens den selvklæbende belægning er beskyttet med en slip-let-folie, som fjernes inden brug. Der til bydes en bred vifte af forskellige pulvertyper for at imødekomme specifikke lamineringskrav.

Fibertex Converting

Konvertering

Høj fleksibilitet er et nøgleord. Vi tilbyder nonwovens til skræddersyede løsninger i enkelte rullebredder og rektangulære plader.

Fibertex embossing

Prægning

Når I vælger vores eksklusive prægede mønster, får møbler og madrasovertræk en ekstra finish.

Vi sætter en ære i at kunne efterkomme jeres krav og finde de bedste løsninger.

Fibertex Impregnation

Imprægnering

Af hensyn til sikkerheden og holdbarheden er der brug for særlige slutegenskaber i slutbrugen af mange nonwovens. Typiske egenskaber, som vi kan tilbyde, er:

  • Vand- og olieafvisende overfladegenskaber, der beskytter tekstilet mod snavs og forurening i hele materialets levetid.
  • Molekylær plasmabelægning, der tilbyder permanente egenskaber inden for hydrofobicitet, lipofobicitet eller super hydrofilitet, som kræves i slutproduktet.
  • Flammehæmmende egenskaber, der beskytter materialet mod antændelse, hvis de i slutbrugen udsættes for en åben flamme eller varmekilder.
  • Drapering og stivhed for at imødekomme særlige slutbrugskrav eller behandlingsproblemer.
  • Kemisk resistens for at øge holdbarheden af vores materiale ved særlige slutbrugsanvendelser.
  • Samt mange, mange flere efter anmodning

Niveauet og holdbarheden af alle behandlingerne udvikles efter kundens slutkrav. Vores effektive anvendelsesmetoder tilbyder optimal et slutprodukt med ensartethed, høj kvalitet og pålidelighed.

Fibertex Lamination

Laminering

Teknologi til laminering af forskellige materialer til ikke-vævet materiale eller til at kombinere forskellige ikke-vævet materialer og folier.

Vi kan anvende forskellige termoplastiske bindinger, såsom LDPE, HDPE, Co-PET, EVA og fenolsystemer, samt forskellige lærreder og film i fremstillingen af avancerede kompositmaterialer.

Anvendelsesvægten varierer fra 5 til 200 g/m2.

Fibertex Printing

Trykning

Produktnavne eller logoer kan påtrykkes ikke-vævede rullevarer mhp. identificering af materialer eller for at imødekomme en særlig kundeanmodning.

Ved tryk til dekorative formål kan vi rådgive om egnede processer og mulige samarbejdspartnere.

KONTAKT

Lancelot Austin Woolley
Business Development, Strategic projects & Group R&D Director
Fibertex Denmark