Fibertex Nonwovens foretager et strategisk opkøb i Brasilien

Fibertex Nonwovens, der er 100 procent ejet af det danske industrikonglomerat Schouw & Co., overtager nu samtlige aktiviteter i den brasilianske nonwovens-producent DUCI. Herved får Fibertex Nonwovens en stor fod inden for på det voksende sydamerikanske marked og kommer et betydeligt skridt nærmere en global markedslederposition som leverandør af nonwovens til automobilindustrien.

Fibertex Nonwovens med hovedsæde i Aalborg køber den brasilianske producent af nonwovens-tekstiler DUCI. Handlen har virkning fra primo februar, og Fibertex Nonwovens får herved med ét solidt fodfæste på det vigtige sydamerikanske vækstmarked:

- Fibertex Nonwovens har i mange år konsolideret sig som en af verdens førende producenter af specialiserede nonwovens-tekstiler. Nu har vi fået en enestående mulighed for at etablere os på et af verdens vigtigste væsktmarkeder, og med købet af brasilianske DUCI får vi blandt andet mulighed for at følge med nogle af vores største europæiske kunder ud i verden, forklarer adm. direktør hos Fibertex Nonwovens Jørgen Bech Madsen.

Fibertex Nonwovens omsætter årligt for ca. 1,4 milliarder kroner (forventet 2017) og har i dag produktion i Danmark, Frankrig, Tjekkiet, Tyrkiet, USA og Sydafrika. DUCI blev etableret i 2001 og omsætter i dag for knap 115 millioner kroner (2017) med en årlig indtjening (EBITDA) på ca. 15 millioner kroner (2017).

Det brasilianske marked for industrielle nonwovens er det 6. største i verden og udgør årligt ca. 120.000 ton, svarende til ca.  halvdelen af det totale sydamerikanske marked. DUCI har en forholdsvis ny produktionsplatform inden for den såkaldte spunlacing-teknologi. Det er en relativ ny produktionsmetode, hvor de ikke-vævede tekstiler nåles af vandstråler under meget højt tryk. Fibertex Nonwovens mestrer allerede denne teknologi, og det er særligt her, at den danske virksomhed ser et vækstpotentiale:

- Nonwovens er en overordnet betegnelse for meget forskelligartede produkter, både volumenprodukter, blandet andet til adskillelse af jordlag i byggeriet og meget specialiserede produkter, der eksempelvis kan anvendes til filtrering, akustikløsninger mv., siger Jørgen Bech Madsen og fortsætter: - Nonwovens har på den måde en lang række substituerende egenskaber. I Fibertex Nonwovens har vi gennem mange år haft fokus på at være frontløbere inden for omstillingen fra volumenprodukter til produkter med mere specialiserede egenskaber, og DUCIs teknologi er med til at understøtte denne rejse.

Det er særligt som leverandør til automobilindustrien, at Jørgen Bech Madsen ser et potentiale i DUCI. En gennemsnitlig europæisk bil indeholder knap 30 kvadratmeter avancerede nonwovens, og Fibertex Nonwovens har formået at indtage en markedslederposition som leverandør af materialer til alt fra indvendig beklædning af loft, sæder og hattehylder til udvendig beklædning af skærmkasser, motorrum, undervogn mv.:

- Vi er leverandører til store dele af den europæiske bilindustri, og med etableringen i Brasilien får vi nogle gode muligheder for at følge med vores kunder over Atlanten. Netop Brasilien er det foretrukne produktionsland for mange bilproducenter, fortsætter han.

Han siger supplerende, at også videndeling, best practice og krydssalg mellem Europa og Sydamerika er på listen over synergieffekter ved opkøbet. Købet af DUCI giver desuden mulighed for at træde ind på det sydamerikanske marked for produkter til kompositindustrien og high-performance wipes, hvor Fibertex Nonwovens i dag har en stærk position i Europa. Derudover står Fibertex Nonwovens qua sin størrelse langt bedre inden for sourcing af de store mængder råmaterialer.


Produktionskapaciteten skal udvides frem mod 2020

DUCI er placeret i industriområdet vest for São Paulo og beskæftiger i dag ca. 100 medarbejdere. Fibertex Nonwovens har planer om at udbygge produktionskapaciteten hos DUCI i de kommende år, efterhånden som de forskellige nonwovens-anvendelsesformer udbredes.

Fibertex Nonwovens har en global vækststrategi, som Schouw & Co., der har ejet Fibertex Nonwovens og søstervirksomheden Fibertex Personal Care siden 2002, understøtter med et særdeles aktivt ejerskab:

- Vi ser et stort potentiale i at udvikle Fibertex Nonwovens yderligere. Virksomheden har en produktplatform med et meget stort potentiale, og nye nano-baserede produkter, som Fibertex Nonwovens har udviklet og patenteret, står i kø for at substituere andre og mere knappe ressourcer, forklarer adm. direktør i Schouw & Co. Jens Bjerg Sørensen og fortsætter: - Vi ser derfor købet af DUCI som et stort skridt i den rigtige retning frem mod en realisering af vores strategi, og vi sætter nu fuldt tryk på at integrere den nye virksomhed i koncernen.

Købet af DUCI har virkning fra begyndelsen af  februar 2018 og forventes derfor at påvirke både omsætning og indtjening i Fibertex Nonwovens i 2018. Schouw & Co. offentliggør årsrapporten for 2017 den 9. marts 2018, hvor forventningerne til omsætning og indtjening i Fibertex Nonwovens for 2018 offentliggøres.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst
• Administrerende direktør Jørgen Bech Madsen, Fibertex Nonwovens, tlf. +45 96 35 35 35
• Administrerende direktør Jens Bjerg Sørensen, Schouw & Co., tlf. +45 86 11 22 22

Februar 2018