CR-politik

Fibertex Nonwovens agerer socialt ansvarligt i de lande, koncernen opererer i. Dette medfører, at alle koncernens virksomheder som minimum skal overholde den lokale lovgivning og have de tilladelser, der er nødvendige for virksomhedens lovlige drift. De enkelte virksomheder i koncernen har derfor etableret procedurer, der sikrer opfyldelsen af dette helt basale krav.

Herudover respekterer Fibertex Nonwovens overordnet de ti principper om menneskerettigheder, miljø og anti-korruption som udtrykt i FN’s Global Compact. Fibertex Nonwovens har dog på nuværende tidspunkt ikke formelt tilsluttet sig ordningen.

Fibertex Nonwovens tilstræber at overholde principperne om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption samtidigt med, at Fibertex ved valg af samarbejdspartnere og leverandører søger vished om acceptable forhold.

Fibertex Nonwovens holder en høj standard, når det gælder sikring af miljøforhold og begrænsning af miljørisici. Herudover adresseres miljøforhold ud fra driftsøkonomiske kriterier, men med behørigt hensyn til både et langsigtet perspektiv og koncernens gode omdømme.

Fibertex Nonwovens vil fremme en mangfoldig arbejdsplads. Vi vil sikre, at vores medarbejdere kan udnytte og udvikle deres kompetencer bedst muligt uanset køn, etnicitet, religion, politisk anskuelse, alder, handicap, seksuel orientering mv. Yderligere vil vi arbejde for at fremme antallet af det underrepræsenterede køn i ledende stillinger ved at skabe lige rammer og muligheder for alle.

FN's ti Global Compact-principper

Menneskerettigheder
1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
Arbejdstagerrettigheder
3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling.
4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.
6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
Miljø
7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
Antikorruption
10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

KONTAKT

Kontakt Fibertex Nonwovens A/S

Hvis du har spørgsmål om denne politik, praksis på vores website eller din aktivitet på dette website, bedes du kontakte Fibertex Nonwovens A/S.

Copyright© Fibertex Nonwovens A/S - alle rettigheder forbeholdes - www.fibertex.com

Kontaktside