Korsør og Nyborg

Storebæltsbroen

- baseret på Fibertex geotekstiler

Case_GEO_The Great Belt Link Denmark
The Great Belt Link Denmark

Projektet

I 1997 stod den faste forbindelse over Storebæltet færdig. Projektet omfattede tre forskellige anlægsopgaver: Østbroen til vejtransport: en 6.790 m lang hængebro med et frispænd på 1.624 m, østtunnelen til jernbanetransport: en 8.000 m lang nedsænket jernbanetunnel mellem Sjælland og Sprogø, og endeligt den 6.611 m lange vestbro til kombineret vej- og jernbanetransport.

Fibertex-løsningen

For at stabilisere det tørlagte landområdes undergrund blev der som separator lagt Fibertex F-2B mellem konstruktionslagene. Valget faldt på Fibertex F-4M som filtreringslag for kystlinjen omkring øerne. Endvidere blev Fibertex F-2B anvendt til at stabilisere adgangsvejene og parkeringsarealerne samt de midlertidige veje til og lagerarealer på byggepladserne. Der blev anvendt mere end 1,5 millioner m2 Fibertex geotekstiler på stedet.

Download case

Storebæltsbroen i Danmark
The Great Belt Link Denmark

Storebæltsbroen i Danmark

  • Den faste forbindelse på 18 km består af to broer og en tunnel
  • Landindvindingen krævede 6 mio. m3 sand, ler og sten
  • Mere end 1,5 millioner m2 Fibertex geotekstiler blev anvendt til separation i underfundamentet og til filtrering ved kysten

Kontakt

Find kontaktperson

Vælg jeres region eller land for at finde en lokal kontaktperson, som kan besvare spørgsmål vedrørende anvendelsesmuligheder for geotekstiler.