Ungarn

M7-motorvejen i Ungarn

med geotekstiler fra Fibertex

Case_GEO_Motorway M7 in Hungary
Case_GEO_Motorway M7 in Hungary

Projektet

M7-motorvejen i den vestlige del af Balatonsøen fra Budapest til Kroatien skulle anlægges over tykke lag tørv med meget lav bæreevne.

Lagene var typisk 3-4 m dybe, men i nogle områder var de op til 6-8 m dybe. Yderligere lå grundvandet tæt på jordoverfladen. Det var forventet, at volden i gennemsnit ville sætte sig 70 cm - og nogle steder op til 100 cm. Volden var 9-11 m høj.

Jorden i tal: Fjernelse af det øverste jordlag: 186.960 m3, voldfundamentet: 526.985 m3, selve volden: 2.943.945 m3 og dynamisk jordudskiftning: 281.563 m3.

Fibertex-løsningen

For at stabilisere den bløde undergrund blev der som separator lagt Fibertex geotekstiler mellem konstruktionslagene. Ved områder med ekstremt dårlig undergrund valgte man at anvende Fibertex geotekstiler i kombination med geogitter. I alt blev der lagt 1,2 millioner m2 Fibertex geotekstiler og 500.000 m2 geogitter.

Download case

M7-motorvejen, Ungarn
Case_GEO_Motorway M7 in Hungary

M7-afsnittet Ordacsehi-Balatonkeresztúr

  • Et 25,7 km langt motorvejsafsnit lagt på jord med ringe bæreevne
  • Anlæggelsen af en 9-11 m høj vold til at bære vejen
  • 1,2 millioner m2 Fibertex geotekstiler blev lagt i kombination med geogitter for at stabilisere undergrunden.

Kontakt

Find kontaktperson

Vælg jeres region eller land for at finde en lokal kontaktperson, som kan besvare spørgsmål vedrørende anvendelsesmuligheder for geotekstiler.