Umdloti Beach, Sydafrika

Genopretning efter stranderosion

ved hjælp af Fibertex’ GSC-sække ( geosyntetiske sandsække)

Case_Geotextiles_Beach erosion rehabilitation
Case_Geotextiles_Beach erosion rehabilitation

En generel udfordring ved udsatte kyststrækninger

Kysterosion er et stadigt stigende problem over hele kloden på grund af stigende vandstande og ændringer i de globale vejrmønstre. Storme påvirker og ødelægger ofte kystnær infrastruktur og ejendomme.

Ydermere har mennesket også været en årsag til stranderosion. Når den naturlige vegetation ved kysten, som ellers fungerer som et værn mod erosion, ryddes til fordel for kystnære ejendomme, efterlades klitterne sårbare over for øget erosion fra bølger og storme.

Effektiv beskyttelse

  • Geotekstilet giver mulighed for, at vandstrømmen kan passere i begge retninger, hvilket absorberer meget af bølgernes energi.
  • Ved hårde stenhøfder afbøjes bølgeenergien, og de er således mere modtagelige for skader.
  • GSC-sækkene er mere æstetisk tiltalende.
  • GSC-sækkene tillader fri adgang til stranden.
  • Selv om strandsandet skylles bort under en storm, forbliver GSC-kernestrukturen stabil og kan efter stormen genfyldes med strandsand.

Download case

Genopretning efter stranderosion
Vælg sprog for at downloade
Case_Geotextiles_Beach erosion rehabilitation

GSC-sækkene tilbydes i flere størrelser, der varierer fra 200 kg til over 4.000 kg, og de kan anvendes i både flod-, lagune- og kystsikringsanlæg afhængigt af miljøkrav og tekniske krav til anlægget.

Kontakt

Find kontaktperson

Vælg jeres region eller land for at finde en lokal kontaktperson, som kan besvare spørgsmål vedrørende anvendelsesmuligheder for geotekstiler.